Bruk av bild

 Endast privat bruk

Bilden ska endast visas privat och inte mångfaldigas eller publiceras i någon form.
För vidare information se leveransvillkor och upphovsrätt.
 Publiceras

Bilden ska publiceras på Internet, bok, tidskrift, film, tv etc.
För vidare information se leveransvillkor och upphovsrätt.

Vid publicering följer Jamtli BLF:s (Bildleverantörernas Föreing) priser.

 

Var vänlig ange hur bilden kommer att användas                    Åter till bild