© August Lundholm/Jamtli

Tangen, Lilla Blåsjön omkring 1930. Bild nr: AugLu637


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   Kommentarer

av Sonja den 2015-03-07 kl 00:07

Jag har läst en bok om människorna på
Tangen,kommer ej ihåg vem som skrivit
historien och om folket.av eva sundin den 2015-03-24 kl 20:57

Berta Magnusson skrev ett bygdespel för några år sedan som baserade sig på Malin Carlsdotter Tangen (1805-1861) hon levde ett syndigt liv fick minst 7 o ä barn med Jon Danielsson. Hon satt i fängelse i Östersund och blev även anklagad som trollkona.av sonja den 2015-08-18 kl 13:17

Boken som jag läst är INTE skriven av
Berta. Det är släktföreningen om MALIN
som givit ut den. Barnen var ÄKTA, bara
det att hon inte var gift med JON.Hon
flyttade ju från TANGEN till sin
älskade JON. Hur många lever i dag
ogifta? Hur många barn blir till,
utan att föräldrarna lever tillsammans?
Barnen är ÄKTA fast födda utom äkten-
skap. Malin hade det svårt i den
tidens "FATTIGSVERIGE" I dag behöver
ingen svälta i Sverige, det finns så
mycket bidrag. Men det gäller att
förvalta sina bidrag på rätt sätt.
Tror att ingen kvinna i dag skulle
vilja ikläda sig MALINS roll utan
hjälp från något håll. LÄS BOKEN den
finns att låna på bibliotek.


Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Lundholm August

När: ca 1930

Landskap: Jämtland
Kommun: Strömsund
Socken: Frostviken
By/ort: Lilla Blåsjön
Gata/gård: Tangen
Övrig topografi: Lilla Blåsjön

Nyckelord:
Spånvägg