© Nils Svensson/Jamtli

Agnes Persson med skolbarn i Laxviken, 29/5 1946. Uppgifter: Nils Svensson, Laxviken, 1988.  Bild nr: NSv4143


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   Kommentarer

av eva sundin den 2015-04-15 kl 21:26

Från vänster första raden Sigvard Oscarsson nr två Gertrud ?, nr fyra Birgitta Lundblad, längst ut till hö Arne Sundin, andra raden från vä Tore Hjalmarssonav Birgit Halvarsson (Taavela) den 2015-05-31 kl 13:48

Första raden fr vänster: Sigvard Oscarsson, Åke Kjelsson, Gertrud Persson Modig, Solveig Svensson, Birgitta Lundells, Anna-Lisa Larsson, Herbert Sundan.
Bakre raden fr vänster: Tore Hjalmarsson
Lillan Bengtsson, Per-Rune Larsson, Clary ??, Lärarinna Agnes Persson, Birgit Tavel, Birgit Einarsson, Monika Jareforsav eva sundin den 2015-06-14 kl 19:07

Vidhåller att sittande pojke längst till hö är Arne Sundin (1938-2014)eftersom det var min man. Herbert var hans yngre bror.
Birgitta hette Lundblad som flicka, blev gift med Venzel Berglund.
Clary hette Svensson.av sonja den 2015-08-19 kl 11:11

Nr 3 i första raden är Solveig Sverres-
son.Rad 2 till v.Tore Hjalmarsson.
Flickan ? -Åke Kjelsson-?-?-6 flickan
t.v.om Agnes P.är Clary Svensson.
Flickan längst ut th. är Monika Jarefors
och därefter Birgit Enarsson.


Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Svensson Nils

När: 1946-05-29

Landskap: Jämtland
Kommun: Krokom
Socken: Laxsjö
By/ort: Laxviken

Nyckelord:
Grupporträtt
Skolklass
Utbildning

Namn:
Persson Agnes