© Erik Olov Byström/Jamtli

Brudparet Anna Ångström, Fåker, Näs socken och Olle Larsson, Söre med uppvaktning. Vigselpräst var komminister Viktor Järnefors (sedermera i Funäsdalen). Bilden tagen på Söre 1:24 och år 1925. Sittande längst fram: Sven Ingel Henriksson ?, och brudgummens bror Per Larsson och pastor Viktor Järnefors. Andra raden: Arvé (Arvid) Jonsson, Korsta, Hillivi Ångström, brudens syster, bruden Anna Ångström gifter sig med Olle Larsson, Söre samt hans syster Stina Larsson. Stående bakom: okänd, Nils Fredrik Persson, Söre, okänd, okänd, okänd, Josefina Jonsson, hustru till Arvid Jonsson, Korsta, okänd, Mimmi Carlsson, född Ångström, syster till bruden, hennes make Algot Carlsson, ytterligare en dotter Ångström, okänd, Anders Ångström, fader till alla döttrarna Ångström, Alfred Johansson, Boda, måg och gift med Lilly Ångström, som står därnäst, även en syster till bruden, Elisabeth Ångström, svärmor och maka till Anders Ångström, Olivia Eriksson, Bye, en syster till Britta Larsson, vilken står till höger, är mor till brudgummen Olle Larsson, Ellen Henriksson, Söre, okänd, Siri Carlsson, född Ångström, även en syster till bruden, Anton Henriksson, Söre (Bye) och ytterligare en syster till bruden, den äldsta i syskonkretsen, Erik Larsson och Er. Ångström bröder till brudparet. Uppgifter: Ante Janhed, Lit, 1989. Bild nr: ErBy2927


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

När: 1925

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Söre

Nyckelord:
Brudkrona
Brudpar
Bröllop
Grupporträtt

Namn:
Henriksson Sven Ingel
Larsson Per
Järnefors Viktor
Jonsson Arvid
Ångström Hillivi
Ångström Anna
Larsson Anna
Larsson Olle
Larsson Stina
Persson Nils Fredrik
Jonsson Josefina
Carlsson Mimmi
Ångström Mimmi
Carlsson Algot
Ångström
Ångström Anders
Johansson Alfred
Ångström Lilly
Ångström Elisabeth
Eriksson Olivia
Larsson Britta
Henriksson Ellen
Carlsson Siri
Ångström Siri
Henriksson Anton
Larsson Erik
Ångström Er