© Okänd/Jamtli

Medlemmar i Sällskapet "Gröna Kammaren-2 år 1886 i Östersund. Sällskapets program var det följande: "Allmänna mål är att med enkla medel söka befordre en stund frihet och glädje i de ungas sällskapsnöjen. I sammanhang härmed arbetar sällskapet för: att genom inlärande af sådana äldre och nyare svenska och utlänska danser ochn danslekar, som utmärka sig för skönhet, sans och behag, gifva större omvexling och innehåll åt dessa sällskapsnöjen; att genom samlande af äldre folk- och dansmelodier i sin mån söka bevara mycket vackert och värdefullt, som lefvat och ännu lefver på folkets mun, men ofta är dömt att förgätas; samt att genom uppförande af smärre dramatiska stycken, det sådan dans och musik är inrymd, söka sprida kännedom om och smak för båda, I dessa sina sträfvanden väljer sällskapet med förkärlek inhemska materiel. Sällskapet inväljer alltid själft sina medlemmar bland sådana, somlämpa sig för godt samarbete i sällskapets syfte." Se namnlista i Jämten 1937 på sidan 231. Bild nr: Ejneg1026


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Okänd

När: 1886

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Östersund

Nyckelord:
Förening
Gröna kammaren