© Okänd/Jamtli

Fotot visar medlemmar i Ungdomslogen av IOGT i Sörbygden jämte ledare, sommaren 1920. Första raden från vänster: Valdemar Svensson, son till August Svensson i byn. Lydia Pettersson, Astrid Sjöberg, Göta Nilsson, Irene Olsson, Elsa Jonsson, Eris Litzell, Rut Zetterström, Gunhild Jonsson, Zinga Matinelle, Harald Litzell, John Jonsson, Karl Olsson, Hilding Jonsson, och Herbert Litzell. Andra raden från vänster: Oscar Byman, Artur Sjöberg, Nancy Nygren, Greta Bengtsson, Siri Litzell och Arvid Sjöberg, ledare. Tredje raden från vänster: Ragnhild Nygren, Elsa Olsson och Ingrid Andersson. Fjärde raden från vänster: Olle Holmberg, Petter Lignell, Lydia Holmberg, Anna Sjöberg och Augusta Martinelle. Samtliga ledare. Granbergsdal i Februari 1976. J. Oscar Byman.  Bild nr: Ejneg7792


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Okänd

När: 1920

Landskap: Jämtland
Kommun: Bräcke
Socken: Hällesjö
By/ort: Sörbygden

Nyckelord:
Barn
Barn och ungdom
Förening
Grupporträtt
IOGT
Ungdomsloge

Namn:
Svensson Valdemar
Pettersson Lydia
Sjöberg Astrid
Nilsson Göta
Olsson Irene
Jonsson Elsa
Litzell Eris
Zetterström Rut
Jonsson Gunhild
Martinelle Zinga
Litzell Harald
Jonsson John
Olsson Karl
Jonsson Hilding
Litzell Herbert
Byman Oscar
Sjöberg Artur
Nygren Nancy
Bengtsson Greta
Litzell Siri
Sjöberg Arvid
Nygren Ragnhild
Olsson Elsa
Andersson Ingrid
Holmberg Olle
Lignell Petter
Holmberg Lydia
Sjöberg Anna
Martinelle Augusta