© Erik Olov Byström/Jamtli

Avslutning vid skolan i Kyrksalen. 1. Rune Carlsson, Söre 2. Ester Hansson, Klöstanäs 3. Anny Johansson, Flaggen 4. Gerd Öhman, Söre 5. Karin Magnusson, Boda 6. Astrid Lindgren, Söre 7. Lisa Pålsson, Söre 8. Ellen Holmström, Söre 9. Haldo Hemmingsson, S Söre 10. Edith Strindlund, Boda 11. Linnea Nilsson, Klöstanäs 12. Gudrun Eriksson, Prästbordet 13. Aina Lindström, Boda 14. Anna Andersson, Boda 15. John Sjöberg, Söre 16. Gertrud Pålsson, Söre 17. Edvard Nilsson, Klöstanäs 18. Ingeborg Borg, Söre 19. Sonja Lif, Korsta 20. Rut (Maj) Karlsson, Söre 21. Pelle Persson, Korsta 22. Arvid Ernwik, magister Uppgifter: Ante Janhed, Lit, 1984. Bild nr: ErBy371


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Söre
Gata/gård: Kyrksalen

Nyckelord:
Skolavslutning
Skolklass
Utbildning

Namn:
Carlsson Rune
Hansson Ester
Johansson Anny
Öhman Gerd
Magnusson Karin
Lindgren Astrid
Pålsson Lisa
Holmström Ellen
Hemmingsson Haldo
Strindlund Edith
Nilsson Linnea
Eriksson Gudrun
Lindström Aina
Andersson Anna
Sjöberg John
Pålsson Gertrud
Nilsson Edvard
Borg Ingeborg
Lif Sonja
Karlsson Rut Maj
Persson Pelle
Ernwik Arvid, magister