© Olof Ottersgård/Jamtli

Skolavslutning i Ringsta skola år 1914. På bilden syns: Lärarinnan Maria Larsson, Mo, Arvid Jonsson, Kallsta, Johan Persson, Ringsta, Per Jonsson, Algot Norrby, "Hans Löv Karin", Alma Pålsson, Kristina Danielsson, Hilda Danielsson, "Hagbergs Kersti", Margareta Norrby, Anna Norrby senare gift Sjöqvist, Karolina Jonsson (blev 100 år gammal). Per Persson, Byom, Bror Jonsson, Kallsta, Karin Olsson-Pålsson, Ringsta, Erik Malm, Kallsta, Paul Johansson, Backen, Nils Nilsson, Backen, Evald Jönsson, Backen samt Märta Danielsson, Kallsta. Uppgifter: Nils-Erik Ottersgård, Sundsvall, 1977.  Bild nr: OOtt43


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Ottersgård Olof

När: 1914

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Ringsta

Nyckelord:
Kråskrage
Sjömanskostym
Skolavslutning
Skolklass
Utbildning

Namn:
Larsson Maria, lärarinna
Jonsson Arvid
Persson Johan
Jonsson Per
Norrby Algot
Hans Löv Karin
Pålsson Alma
Danielsson Kristina
Danielsson Hilda
Hagbergs Kersti
Norrby Margareta
Norrby Anna
Sjöqvist Anna
Jonsson Karolina
Persson Per
Jonsson Bror
Olsson-Pålsson Karin
Malm Erik
Johansson Paul
Nilsson Nils
Jönsson Evald
Danielsson Märta