© Hans Andersson/Jamtli

Logemöte. Logemöte omkring 1916. Logelokalen var i det gamla huset på " Västgården ". Med på bilden: Anna-Magnhild Karlsson, Märta Hamberg, Nina Larsson, Margareta Stjärna Märta Sjölander, Elida Jonsson, Anna Andersson, Märta Karlsson, Anna-Märta Persson, Anna Olsson, Mia Pålsson, Magda Larsson, John Andersson, Märta Eriksson, Anna Jonsson, Gunilla Larsson, Maria Jonsson, Abraham Öhrberg, Per Eriksson, Apolonia Mårtensson, Maria Jonsson, Ida Olsson, Lovisa Larsson, Märet Eriksson, Lisbeth Stjärna, Erik Eriksson, Erik Andersson, Erik Eriksson, Erik Eriksson, handlare och husets ägare, Olof Svensson, Alfred Andersson, Jonas Nyström, Vilhelm Hansson, Karl Jonsson, Erik Stjärna, Algot Andersson, Fredrik Gren, Erik Persson, Anders Larsson, Olof Eriksson, Johan Karlsson och Gustaf Samuelsson. Uppgifter: Ingeborg Ericsson, Västerås, 1983.  Bild nr: HAn1012


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Andersson Hans

När: ca 1916

Landskap: Jämtland
Kommun: Strömsund
Socken: Gåxsjö
By/ort: Gåxsjö
Gata/gård: Västgården

Nyckelord:
Förening
IOGT

Namn:
Karlsson Anna-Magnhild
Hamberg Märta
Larsson Nina
Stjärna Margareta
Sjölander Märta
Jonsson Elida
Andersson Anna
Karlsson Märta
Persson Anna-Märta
Olsson Anna
Pålsson Mia
Larsson Magda
Andersson John
Eriksson Märta
Jonsson Anna
Larsson Gunilla
Jonsson Maria
Öhrberg Abraham
Eriksson Per
Mårtensson Apolonia
Jonsson Maria
Olsson Ida
Larsson Lovisa
Eriksson Märet
Stjärna Lisbeth
Eriksson Erik
Andersson Erik
Eriksson Erik
Eriksson Erik
Svensson Olof
Andersson Alfred
Nyström Jonas
Hansson Vilhelm
Jonsson Karl
Stjärna Erik
Andersson Algot
Gren Fredrik
Persson Erik
Larsson Anders
Eriksson Olof
Karlsson Johan
Samuelsson Gustaf