© O E Djärf/Jamtli

Konfirmation i Gäddede kyrka, mars 1937. Bilden tagen i prästgården. Sittande från vänster: Gerda Gustavsson, gift Eriksson, Ankarvattnet, Gunvor Eriksson. Prästen Sven Hamberg, bror till P-M Hamberg, Karin Larsson, gift Amundsson, Ankarvattnet. Olga Olsson, gift Amkoff, Rut Larsson, gift Johansson, Götene. Stående från vänster: Magnus Bengtsson, Jormvattnet, Konrad Åhlberg, Blåsjön. Mauritz Olofsson, Stora Blåsjön, Ragnar Åberg, Frösön. Mary Olsson, gift, Olofsson, Blåsjön, Sanna Rolandsson, gift Lind, Jorm. Hasse Jönsson, Blåsjön, Gudrun Lindgren. Mary Johansson, gift Forsling, Jenny Sörlin, gift Falk. Elin Olofsson, gift Lindman, Tåsjö, Syster Jonasson, gift Olsson. Okänd, Bibbi Jönsson, gift Keiving, Irma Isaksson, gift Blom. Uppgifter: Syster Olsson, 1993. Se bilaga i negativregistret.  Bild nr: 93X12:6


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Djärf O E

När: 03-1937

Landskap: Jämtland
Kommun: Strömsund
Socken: Frostviken
By/ort: Gäddede
Gata/gård: Prästgården

Nyckelord:
Konfirmation
Religion

Namn:
Gustavsson Gerda
Eriksson Gerda
Eriksson Gunvor
Hamberg P-M
Larsson Karin
Amundsson Karin
Olsson Olga
Amkoff Olga
Larsson Rut
Johansson Rut
Bengtsson Magnus
Åhlberg Konrad
Olofsson Mauritz
Åberg Ragnar
Olsson Mary
Rolandsson Sanna
Jönsson Hasse
Lindgren Gudrun
Johansson Mary
Forsling Mary
Sörlin Jenny
Falk Jenny
Olofsson Elin
Olsson Syster
Jönsson Bibbi
Isaksson Irma
Blom Irma
Hamberg Sven
Olofsson Mary
Lindh Sanna
Lindman Elin
Jonasson Syster
Keiving Bibbi