© Brita Mårtensson/Jamtli

Stående: Karl Gustav Gustavsson, Mårdsjön, Lars Mårtensson, Skyttmon, Olof Petter Henriksson, Skyttmon, Markus Mårtensson, Skyttmon, Gustaf Almrot, Öravattnet, Folke Valkrans, Valfrid Nilsson, Skyttmon, Johannes Fryklund, Mårdsjön och Gösta Fogelin, Öravattnet. Sittande: Otto och Kristina Fogelin, Öravattnet, Pella Henriksson, Skyttmon, Brita Sundin, Öravattnet Inga Almström, Stockholm, Engla Almrot, Öravattnet, Elsa Sundqvist, Mårdsjön, Astrid Mårtensson, Skyttmon, Kristina Backlund, Öravattnet, Ebba Sundqvist, Mårdsjön, Anna Fogelin, Öravattnet, Thurina Nilsson, Skyttmon, Anton Backlund, Öravattnet Jonke Sundin, Öravattnet, Tyra Fogelin, Öravattnet, Karl Sundqvist, Mårdsjön, Inga Henriksson, Skyttmon och Linnea Persson, Fullsjön. Fotot taget vid Fogelins fäbodar, Öravattnet omkring 1918. Bild nr: BMå81


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Mårtensson Brita

När: ca 1918

Landskap: Jämtland
Kommun: Ragunda
Socken: Stugun
By/ort: Öravattnet
Gata/gård: Fogelinsbodarna

Nyckelord:
Fäbod

Namn:
Gustavsson Karl Gustav
Mårtensson Lars
Henriksson Olof Petter
Mårtensson Markus
Almrot Gustaf
Valkrans Folke
Nilsson Valfrid
Fryklund Johannes
Fogelin Gösta
Fogelin Otto
Fogelin Kristina
Henriksson Pella
Sundin Brita
Almström Inga
Almrot Engla
Sundqvist Elsa
Mårtensson Astrid
Backlund Kristina
Sundqvist Ebba
Fogelin Anna
Nilsson Thurina
Backlund Anton
Sundin Jonke
Fogelin Tyra
Sundqvist Karl
Henriksson Inga
Persson Linnea