© Brita Mårtensson/Jamtli

Nr 1 Vega Palmqvist-Sundin, Öravattnet 2 Hilding Lindgren, Mårdsjön 3 Gösta Enqvist, Mårdsjö 4 Helge Dahlen, Mårdsjö 5 August Nordlund, Mårdsjö 6 Algot Jonsson, Mårdsjö 7 Heffner Lindgren, Mårdsjö 8 Paul Bäckström, Mårdsjö 9 Signe Johansson, Mårdsjö 10 Märta Jonsson, Mårdsjö 11 Jonas Östberg, Mårdsjö 12 Herman Nilsson, Mårdsjö 13 Harald Wessén, Mårdsjö 14 Rickard Bolin, Mårdsjö 15 Agda Lindgren, Mårdsjö 16 Lydia Jonsson, Mårdsjö 17 Ebba Karlsson, Mårdsjö 18 Elsa Fryklund, Mårdsjö 19 Märta Wedin, Mårdsjö 20 Rut Näslund, Mårdsjö 21 Elsa Sundqvist, Mårdsjö Fotot taget i Mårdsjön utanför skolan omkring 1912. Uppgiftslämnare: Lilian Henriksson, Skyttmon 1982. Bild nr: BMå113B


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Mårtensson Brita

När: ca 1912

Landskap: Jämtland
Kommun: Ragunda
Socken: Stugun
By/ort: Mårdsjön

Nyckelord:
Grupporträtt
Utbildning

Namn:
Palmqvist-Sundin Vega
Lindgren Hilding
Engqvist Gösta
Dahlen Helge
Nordlund August
Jonsson Algot
Lindgren Heffner
Bäckström Paul
Johansson Signe
Jonsson Märta
Östberg Jonas
Nilsson Herman
Wessén Harald
Bolin Rickard
Lindgren Agda
Jonsson Lydia
Karlsson Ebba
Fryklund Elsa
Wedin Märta
Näslund Rut
Sundqvist Elsa