© Lennart Nilsson/Jamtli

Motiv över Mörsil i Jämtland. Bild nr: BCla695


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   Kommentarer

av Anders Önerud den 2010-03-21 kl 20:24

Stora huset längst upp till höger är "Hälsan". Där bodde senildementa på 70-talet. Hälsan brann senare upp.av Mikael Andersson den 2011-05-24 kl 20:08

Fråga: Bensinstationen i mitten av bilden, som fortrfarande finns kvar, dock utan bensin-funktion, vilket bolag drev den? Idag är byggnaden gul, tog ett kort av den idag.av Per Hellby den 2011-05-26 kl 20:45

Vid hitre uppfarten till folkets hus, lilla huset hade taxiäg. Cliford Asplund Nynäs bensin. Senare vid huset bortom blev det BP med äg. Clason.
Detta är ett försök.Rätta mig om ---av KG Lundkvist den 2011-05-27 kl 16:29

Beträffande "Hälsan" så var det hem för barn som omhändertagits av dåtidens soc. Själv började jag i Bye småskola 1948 och hade flera klasskamrater som bodde på Hälsan. Inga lyckliga barn vad jag kan minnas.av Hans Wadelius den 2011-12-28 kl 21:50

Hälsans sjukhem var även ett sjukhem för de som var lite längre sjuka t ex. scharlakansfeber etc. (Detta i mitten på 40-talet).
Längst ner på fotots högra sida ligger Fölkets Hus.

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Nilsson Lennart

När: 1946-1950

Landskap: Jämtland
Kommun: Åre
Socken: Mörsil
By/ort: Mörsil

Nyckelord:
Flygbild
Flygfoto
Järnväg