© Erik Olov Byström/Jamtli

Bild från Nyby, omkring 1930-35. Familjen Ingeborg och Per Eriksson, Nyby, bror till fattiggårdsföreståndare Julius Ericsson i Söre och redaktör Hans Eriksson, Östersund. Uppgifter: Ante Janhed , Lit, 1994. Bild nr: ErBy1512


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   Kommentarer

av Per Ericsson den 2010-09-15 kl 10:35

Hej!
Såg av en händelse denna bild som jag har i original.
Personerna är fr. v:
Göran Sandberg, Märta Sandberg, Per-Göran Ericsson, Ingeborg Ericsson (född Sandberg) samt Per A. Ericsson.
Fotografiet är mycket riktigt taget av E.O. Byström från Lit, men den 3 juli 1927.
Flaggstången mitt på gården var för övrigt nyligen rest, då den sattes upp till byns (Jämtlands Nyby) 100-årsfest samma sommar.
Och med tämligen stor sannolikhet är bilden tagen i samband med det jubileet då farstukvistarna är lövade och personerna uppklädda.

Vänligen
//Per Ericsson

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

När: ca 1927-07-03

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Nyby

Nyckelord:
Familj
Grupporträtt

Namn:
Eriksson Per
Eriksson Ingeborg
Ericsson Julius
Eriksson Hans, redaktör
Sandberg Göran
Sandberg Märta
Ericsson Per-Göran
Ericsson Ingeborg
Sandberg Ingeborg
Ericsson Per A