© Evert Pettersson/Jamtli

Motiv från Prästgatan på 1950 - talet. Bilen närmast är en Studebaker, i bakgrunden syns fängelset. Uppgifter: Evert Pettersson, Grytan, 1989. Senare inkomna uppgifter: Iakttagelse:Tag hänsyn till att 7 våningshuset på kvarteret Häradsskrivaren här ej syns, förmodligen ej byggt ännu. Kvarteret Häradsskrivarens gård och hus byggdes mellan 1950 och 1955 enligt byggnadsinventeringen. Detta kort skulle därför kunna vara från 1940 - talet istället. Till vänster närmast i bild ligger kvarteret Borgens. Uppgifter: Anna K Jönsson, 980225. Bild nr: Inlån229


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   Kommentarer

av Björn Svensson den 2009-03-05 kl 19:25

Bilden måste vara tagen på 1950-talet. Den Studebaker som nämns i inledningen är av 1953 års modell.av Per Hellby den 2009-03-08 kl 19:25

Bilfirman JM=Jämtlands Motor med Falkdalen som ägare var år 1950 belägen på storgatan 54 och flyttade till prästgatan senare. Tvärs över gatan prästgatan 14 Gullegården, hade PG Heil sin motorverkstad. Båda dessa fastigheter blev rivna och ingår i färjemansgatans breddning.av Hans Svensson den 2012-11-06 kl 22:10

På den tiden fanns det en mängd "närbutiker". Fastigheten efter JM inrymmer bl.a Nords Livsmedel, längre bort på samma sida men i samma kvarter som Gulles ligger Wikstrands Livsmedel. Till vänster ned i samma kvarter låg även en mjölkaffär JMF, efter Färjemansgatan korsningen med Storgatan, där vi inhandlade våra söndagsfrallor.
Till vänster om damen, innan den gamla underbara Shellsnäckan, fanns en fantastisk backe som vi ungar utnyttjade som kälkbacke vintertid under 50-talet.(Inte alltid så uppskattat av mackinnehavaren Gunnar Engman).
Fastigheten med det solbelysta tornet längre fram var om jag inte minns helt fel Prästgatan 3 och inhyste bl. a. Pensionat Rio.av m. sundström den 2014-01-30 kl 16:03

Kvarteret närmast t.v. i bild heter (hette då) rätteligen
"AUKTIONISTEN" .
(Kv "Borgens" är nästa... rakt söderut )

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Pettersson Evert

När: 1950-tal

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Östersund
By/ort: Staden
Gata/gård: Prästgatan

Nyckelord:
Bensinmack
Fordon
Fängelse
Shell
Studebaker