© Frans Sundberg/Jamtli

Per Petterssons gård vid korsvägen i Lit. Per Persson- Pettersson från Gimdalen, Nyhem, var gift med Anna Elisabeth Pettersson från Skylnäs, Revsund. Per Pettersson var resande för en kopparslagare i Stavre, flyttade till Lit 1900. Han byggde gården 1904. Drev manufakturaffär åren 1904-1917. Sonen P F Pettersson drev matvaruaffär åren 1924-1938. Köpman Fritz Stockfelt köpte affären 1938, och har sedan år 1938 drivit manufakturaffär i den Petterssonska fastigheten. I bakgrunden loge, stall och ladugård på häradsskrivargården, som Lits kommun inköpte troligen år 1904. Kommunen använde gården som ålderdomshem.  Bild nr: P135B


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   Kommentarer

av Gunvor Karlsson den 2009-10-14 kl 09:58

Detta är det hus där Sven "Plex" Petterssin växte upp.
På "min tid" kallades affären för Centrum. Mitt emot i korsningen låg Hörnsta som drevs av Fritz Stockfelt.av Björn Groth den 2010-10-08 kl 13:12

Detta är "Hörnsta", som låg rakt över gatan från "Petterssons" bostad.
Där drev mycket riktigt F. Stockfelt butik. Huset revs i slutet av 80-talet, eller i början av 90-talet.
av Karin Andersson den 2010-10-12 kl 12:45

Huset "Centrum" skulle idag ha legat i hörnet Östersundsvägen - Skolvägen.
Pettersson överlät manufakturaffären till Aina Stockfelt år 1938, som drev den under firma Centrum Aina Stockfelt.
Efter hennes död 1947 övertogs affären av maken Fritz Stockfelt. Som föreståndare under många år var Karin Pernelind.
Se bild ErBy783 med upplysn.- att huset är rivet - att hyreshus är uppförda på platsen, och bild ErBy1606.
Se även Lits hembygdsfören. skriftserie Litsboken L I 2001 (sid 26-28).av Monica Kämpe den 2010-12-04 kl 18:16

Under min uppväxttid på 50-talet hette huset "Centrum". Där var fullt av varor från golv till tak, tyger, garner, knappar och mycket annat. Där fanns också de vackraste bokmärkskartor, på en hylla till vänster om ingången. Här jobbade Karin Pernelind och Karin (tyvärr har jag glömt efternamnet).
"Hörnsta" låg mittemot, på andra sidan vägkorsningen.av Dana den 2013-11-05 kl 21:38

Ja, detta är det ursprungliga Centrum-huset, som drevs av min morfar Fritz Stockfelt efter min mormor Ainas död 1947.
Huset revs och på marken byggdes senare hyresrätter. Centrumaffären, i samma regi och med "Karin och Karin" som jobbade i butiken, flyttade ner i en lokal i ett hyreshus mitt emot Statoil i Lit. Detta var i slutet av 80-talet. Min mamma, Cia Stockfelt, jobbade i affären under denna period, tillsammans med Karin och Karin. I början av 90-talet såldes affären till Lena Holmedahl.

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Sundberg Frans

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Lit

Nyckelord:
Affär
Handel

Namn:
Pettersson Per
Persson-Pettersson Per
Pettersson Anna Elisabeth
Pettersson P F
Stockfelt Fritz