© Erik Olov Byström/Jamtli

Bröllopet mellan Anna Eriksson, Hökbäck och Carl Lanner, Bye. På främsta bänken, brudparet med mödrar. Med på bilden finns Gustaf Berntsson, Fjäl, Valfrid Eriksson, Hökbäck, Karl Eriksson, Hökbäck, Julius Eriksson, Hökbäck, Gunhild och Rickard Andersson, Hökbäck, Erik Eriksson, Hökbäck, John och Axel Lanner, Bye, Helmer Hemmingsson, S Söre Anders Gilljam, Söre, Karl Henriksson, Hökbäck, Gunnar Gunnarsson, Hökbäck, Otto Bengtsson, Mo, Gustav Hedung, Bye, Anton Nilsson, Sörehammar, Hanna Persson, Sörehammar, Märta Henriksson, och Johannes Henriksson, Hökbäck, Per Jonsson, Mo, John Olofsson, Hölje, Märta Dahlgren och J Eug Modin, Söre. Erik Olofsson, Söre, Maria Olsson, Hökbäck, Andreas Landgren, och Bror Hedung, Bye, Olle, Persson, Smedsta, Leo Hellström, Mo, Nils Andersson, Bye, Per A Stockfeldt hustrun Britta, Söre, Olle och Maria Hedlund, Söre, Oskar Olsson och John Henriksson, Hökbäck, Anny Johansson, Söre, Bror Segerström, Nyby, Alvhild Falk, Boda, Sigfrid Johansson, Söre, John West, Hökbäck, Aina Sörell, Hölje, Anton Öst, Husås, Svea Johansson, Hökbäck, Barbro Johansson, Söre, Ander Weider, Mo, Alfhild Nilsson, Prästbordet, Mary Henriksson, Hökbäck, Lars Persson, Smedsta, Märta Linnéa Persson, Smedsta, Per Hellström, Mo, Maria Nilsson, Söre, Maria Magnusson, Korsta, Stina Eriksson, Söre, Johan Alexander Karlsson (Dattnesar). Uppgifter: Ante Janhed, Lit, 1987. Bild nr: ErBy4125


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Söre
Gata/gård: Föreningshuset

Nyckelord:
Brudpar
Bröllop
Kafé

Namn:
Berntsson Gustaf
Eriksson Valfrid
Eriksson Karl
Eriksson Julius
Andersson Gunhild
Andersson Rickard
Eriksson Erik
Lanner Axel
Lanner John
Hemmingsson Helmer
Gilljam Anders
Henriksson Karl
Gunnarsson Gunnar
Bengtsson Otto
Hedung Gustav
Nilsson Anton
Persson Hanna
Henriksson Märta
Henriksson Johannes
Jonsson Per
Olofsson John
Dahlgren Märta
Modin J Eug
Olofsson Erik
Olsson Maria
Landgren Andreas
Hedung Bror
Persson Olle
Hellström Leo
Andersson Nils
Stockfeldt Per A
Stockfeldt Britta
Hedlund Olle
Hedlund Maria
Olsson Oskar
Henriksson John
Johansson Anny
Segerström Bror
Falk Alvhild
Johansson Sigrid
West John
Sörell Aina
Öst Anton
Jonsson Svea
Johansson Barbro
Weider Ander
Nilsson Alfhild
Henriksson Mary
Persson Lars
Persson Märta Linnéa
Hellström Per
Nilsson Maria
Magnusson Maria
Eriksson Stina
Karlsson Johan Alexander
Eriksson Anna
Lanner Carl