© Erik Olov Byström/Jamtli

Examen vid Ringsta folkskola, omkring 1930. Lärarinna Ester Eriksson Bakre raden från vänster: Britta Karlsson, Ingrid Henriksson, båda från Husås, Ester Lindström, Backen, Märta Hansson, Prisgård, Alida Hemmingsson, Kallsta, Alfhild Westlund, Hilda West-Jonsson, både från Husås och Karin Göransson, Kallsta Fjärde raden från vänster: Haldor Jonsson, Husås, Stina Sundin, Margit Danielsson, båda från Ringsta, Märta Jonsson och Ebba Persson båda från Husås. Tredje raden från vänster: Herbert Husander, Kallsta, Per Engstrand, Byom, Göran Göransson, Ringsta, John Jonsson, Hugo West, båda från Husås, Stina Olsén, Ringsta, Lucia Mickelsson, Husås, Kerstin Jonsson, Kallsta, Karin Hansson, Kallsta, Britta Pettersson, Husås och Sara Jönsson, Ringsta. Andra raden från vänster: Sune Hellgren Ringsta, Anton Natanaelsson, Karin Eriksson, båda från Husås, Ture Eriksson, Landvågen, Gunnar Mårtensson, Husås, Stina Andersson, Byom, Karin Ström, Husås, Astrid Engstrand, Byom, Sten Göransson, Ringsta och Egon Andersson, Husås. Främre raden från vänster: (flickorna på "barrosa") Mary Eriksson, Britta Westlund, båda från Husås, Anny Nilsson, Backen och Ingrid Eriksson, Husås. Uppgifter: Ante Janhed, Lit, 1994.  Bild nr: ErBy320


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   Kommentarer

av Åsa Nathanaelsson den 2008-11-09 kl 17:06

På denna bild ska det enligt era uppgifter finnas en "Anton Nathanaelsson". Denne ska dock inte förväxlas med Anton Nathanaelsson på Stafsgård i Norderåsen, som är född 1883 och därmed inte passar in i skolfotot åldersmässigt. Anton på Stafsgård gick i skola i Norderåsen. Därmed kanske det är felaktigt att länka från Anton på Stafsgård och till denna bild. (Kanhända att det fanns en annan med samma namn i Husås).av Lennart Borglund den 2010-03-13 kl 15:40

Anny Nilsson Backen nr 3 fr vä främre raden, hette Anny Andersson som ogift.

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

När: ca 1930

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Ringsta

Nyckelord:
Examen
Folkskola
Skolklass
Utbildning

Namn:
Eriksson Ester, lärarinna
Karlsson Britta
Henriksson Ingrid
Lindström Ester
Hansson Märta
Hemmingsson Alida
Westlund Alfhild
Westh-Jonsson Hilda
Göransson Karin
Jonsson Haldor
Sundin Stina
Danielsson Margit
Jonsson Märta
Persson Ebba
Husander Herbert
Engstrand Per
Göransson Göran
Jonsson John
West Hugo
Olsén Stina
Mickelsson Lucia
Jonsson Kerstin
Hansson Karin
Pettersson Britta
Jönsson Sara
Hellgren Sune
Natanaelsson Anton
Eriksson Karin
Eriksson Ture
Mårtensson Gunnar
Andersson Stina
Ström Karin
Engstrand Astrid
Göransson Sten
Andersson Egon
Eriksson Mary
Westlund Britta
Nilsson Anny
Eriksson Ingrid
Andersson Anny