© Carl Gustaf Berg/Jamtli

Tännäs skolbarn, 1924. Med på bilden: Lärarna Hedvig och Leonard Delldén, Märet Olovsson, Nelly Larsson, Ingeborg Högström, Karin Svensson, Karin E Svensson, Dagmar Delldén, Gunhild Svedberg, Ville Goude, Ingemar Bergman, Olof Bäckström, Helmer Look, Sigrid Olofsson, Olga Kristiansson, Berta Lööv, Karin Larsson, Oskar Bergman, Per Tapper, Birger Nilsson, Ingeborg Svensson, Helmer Persson, John Goude, Augusta Wesström, Karin Tapper, Karin Jonsson, Sven Månsson, Maja Karlsson, Elfin Axelsson, Greta Svensson och Johanna Svegare. Uppgifter: Gustaf Berg, (son till fotografen), Tännäs, 1989.  Bild nr: CGB232


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Berg Carl Gustaf

När: 1924

Landskap: Härjedalen
Kommun: Härjedalen
Socken: Tännäs
By/ort: Tännäs

Nyckelord:
Grupporträtt
Skolklass
Utbildning

Namn:
Delldén Hedvig
Delldén Leonard
Olovsson Märet
Larsson Nelly
Högström Ingeborg
Svensson Karin
Svensson Karin E
Delldén Dagmar
Svedberg Gunhild
Goude Ville
Bergman Ingemar
Bäckström Olof
Look Helmer
Olofsson Sigrid
Kristiansson Olga
Lööv Berta
Larsson Karin
Bergman Oskar
Tapper Per
Nilsson Birger
Svensson Ingeborg
Persson Helmer
Goude John
Wesström Augusta
Tapper Karin
Jonsson Karin
Månsson Sven
Karlsson Maja
Axelsson Elfin
Svensson Greta
Svegare Johanna