© Nils Thomasson/Jamtli

Logemöte i Kövra, 1899. Med på bilden: Måns Karlsson, Nils Olsson, Anders Bergman, Per Månsson, Sven olsson, Olov Näslund, Jon Andersson, Jon Larsson, Karl Ekberg, Jöns O Jönsson, Kristina Molander, Kristina Larsson, Johanna Molander, Erik Jönsson, Olaus Olofsson, Olov Melander, Jon Lind, Lars Jönsson, Jon Månsson, Anders Molander, Olov Jönsson, Martin Jonsson, Susanne Johansson, Kristina Larsson, Maria Molander, Ida, Nilsson, Maria Hansson, Ingeborg Hansson, Brita Andersson gift Eriksson, Jöns Backman, Ida Svensson samt Brita Myrèn. Bild nr: NTh12730


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Thomasson Nils

När: 1899

Landskap: Jämtland
Kommun: Berg
Socken: Myssjö
By/ort: Kövra

Nyckelord:
Förening
IOGT

Namn:
Karlsson Måns
Olsson Nils
Bergman Anders
Månsson Per
Olsson Sven
Näslund Olov
Andersson Jon
Larsson Jon
Ekberg Karl
Jönsson Jöns O
Molander Kristina
Larsson Kristina
Molander Johanna
Jönsson Erik
Olofsson Olaus
Melander Olov
Lind Jon
Jönsson Lars
Månsson Jon
Molander Anders
Jönsson Olov
Jonsson Martin
Johansson Susanne
Larsson Kristina
Molander Maria
Nilsson Ida
Hansson Maria
Hansson Ingeborg
Andersson Brita
Backman Jöns
Svensson Ida
Myrèn Brita