© Okänd/Jamtli

Rally för hemmabygda lådbilar 1926 eller 1927. Pojkar i Mattmar bildade KLAK ( Kvitsle lilla automobilklubb) och ordnade tävlingar för lådbilar. "Skärmmössegardet K.L.A.K. äro här samlade i mitten men längst opp t.v. står nuvarande byggmästaren Kalle C-n Åkermo, Östersund. Sittande i I bilen Chaufför Olaus Jakobsson Mattmar, Lasse Jakobsson Halabacken, också Chaufför. Sebon Bäckman järnvägstjänsteman, Olle Johansson, Munter, anläggningsarbetare Ernst Andersson, Målare nu i Port Arthur Canada. Olle Jakobsson Halabacken., bonde, Anders Jakobsson Mattmar nu 'farmare' och postiljon, Erland Andersson bitr. hos Gärdin o Persson, Jons-Erik Erikson Kvitsle, Edmund Andersson ingeniör Stockholm o sittande framför Otto och Sixten Bystedt bönder i Kvitsle och Gärdsta samt stående sist Åke Bäckman bitr. på Bergh järnhandel och Nisse Jakobsson Halabacken. nu handlande i Hallen. Övriga f v Matts Nilsson, Johan Forslund, lilla Tage Lydia Ivarsson, Ida Ivarsson-Åslund, Ingrid Eriksson-Hamrèn, Dom-Imbor Erik Jakobsson, Olle Gustavsson, Kalle Bergqvist, Nils Olkon, John Nilsson, Erik Andersson, Jakob Eriksson, Nickol Nilsson, Algot Andersson-Aramo, Melker Eriksson, Karl Nilsson, Agnes Bylund, Karin Jakobsson, Milly Öhman, Jakob Olsson, Gudrun Forslund, Elsa Dahlund-Billkvist, Engla Gustavsson, Anders Olsson och lilla Brita samt Anders Nilsson. Barnen äro Nisse Nilsson, Karin Jakobsson, Birgit Forslund, Kerstin Jakobsson, en Stockh., flicka Astrid Dahlund, Olle Bäckman, Gertrud Carlsson, Astrid Nilsson-Trapp o Magnild Liv, Småflickorna i mitten äro Greta Carlén, Lucia Andersson och Eva Johansson." Uppgifter från år 1955. Bild nr: B692


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Okänd

När: 1926-1927

Landskap: Jämtland
Kommun: Åre
Socken: Mattmar
By/ort: Kvissle

Nyckelord:
Fritid
Lådbilsrally

Namn:
Åkermo Kalle
Jakobsson Olaus
Jakobsson Lasse
Bäckman Sebon
Johansson Olle
Andersson Ernst
Jakobsson Olle
Jakobsson Anders
Andersson Erland
Eriksson Jons-Erik
Andersson Edmund
Bystedt Otto
Bystedt Sixten
Bäckman Åke
Jakobsson Nisse
Nilsson Mats
Forslund Johan
Ivarsson Lydia
Ivarsson Ida
Åslund Ida
Eriksson Ingrid
Hamrén Ingrid
Jakobsson Erik
Gustavsson Olle
Bergqvist Kalle
Olkon Nils
Nilsson John
Andersson Erik
Eriksson Jakob
Nilsson Nickol
Andersson Algot
Eriksson Melker
Nilsson Karl
Bylund Agnes
Jakobsson Karin
Öhman Milly
Olsson Jakob
Forslund Gudrun
Dahlund Elsa
Billkvist Elsa
Gustavsson Engla
Olsson Anders
Nilsson Brita
Nilsson Anders
Nilsson Nisse
Jakobsson Karin
Forslund Birgit
Jakobsson Kerstin
Dahlund Astrid
Bäckman Olle
Carlsson Gertrud
Nilsson Astrid
Trapp Astrid
Liv Magnild
Carlén Greta
Andersson Lucia
Johansson Eva