© Erik Olov Byström/Jamtli

1926 års konfirmander, flickor under fotopaus i Sockenstugan. Med på bilden: Gerda Nilsson, Åsen. Birgit Stolt, Södra Söre. Anna Gudmundsson, Fjäl. Ella Oscarsson, Fjäl. Lena Näslund, Klösta. Magda Hansson ( Åström ), Klösta. Inga Johansson ( Signal ), Hölje. Hilda Danielsson, Kallsta. Gerda Lindström, Backen. Kerstin Paulsson, Ringsta. Paulina West, Hökbäck. Margit Göransson, Fjäl. Mary Ström, Husås. Elin Westerlund, Boda. Brita Henriksson ( Pålsson ), Munkflohögen. Märta Andersson, Byom. Lilly Modin, Brevåg. Anna Ström, Husås. Beda Andersson, Backen. Tora Magnusson, Nyby. Märta Persson, Smedsta. Anna Nilsson, Åsen. Linnea Larsson, Hårkmon. Edla Andersson, Handogsbodarna. Brita Svensson, Hölje. Maria Jönsson, Brevåg. Anna Eriksson, Fjällandet ( Senselet ). Frida Aina Lundström, Fjällandet ? Gerda Segerström, Nyby. Mary Henriksson, Hökbäck. Märta Olofsson, Korsta. Lilly Larsson, Södra Söre. Kyrkoherde Alexander Lindström, Prästgården. Anna Johansson, Örån, Skickja. Anna Persson, Handog ( Backen ). Märta Larsson, Handog ( Gäddviken ). Uppgifter: Ante Janhed, Lit,1984. Bild nr: ErBy318


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

När: 1926

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Lit
Gata/gård: Sockenstugan

Nyckelord:
Konfirmation
Kyrkoherde
Religion

Namn:
Nilsson Gerda
Stolt Birgit
Gudmundsson Anna
Oscarsson Ella
Näslund Lena
Hansson Magda
Åström Magda
Johansson Inga
Signal Inga
Danielsson Hilda
Lindström Gerda
Paulsson Kerstin
West Paulina
Göransson Margit
Ström Mary
Westerlund Elin
Henriksson Brita
Pålsson Brita
Andersson Märta
Modin Lilly
Ström Anna
Andersson Beda
Magnusson Tora
Persson Märta
Nilsson Anna
Larsson Linnea
Andersson Edla
Svensson Brita
Jönsson Maria
Eriksson Anna
Lundström Frida Aina
Segerström Gerda
Henriksson Mary
Olofsson Märta
Larsson Lilly
Lindström Alexander
Johansson Anna
Persson Anna
Larsson Märta