© Erik Olov Byström/Jamtli

1926 års konfirmander utanför sockenstugan. Med på bilden: Alfred Larsson, Nyby. T Mattson, Landvågen. Aren Teodor Eriksson, Nyby. Herbert Söderström, Näset. Jonas Larsson, Nyby. Ernst Johansson, Näset. Ernst Jönsson, Kallsta. Paul Jonsson, Ottersgård. Nils Stengel, Näset. Erland Westerlund, Åsmundgården. Valter Johansson, Söre. Oskar Norman, Söre. Adrian Eriksson, Nyby. Per Persson, Palleråsen. Göran Eriksson, Nyby. Per Nilsson, Handog. Gerda Nilsson, Åsen. Birgit Stolt, Söre. Anna Gudmundsson, Fjäl. Elin Jonsson, Fjäl. Lena Näslund, Klösta. Mary Ström, Husås. Tora Magnusson, Nyby. Magda Hansson, Klösta. Inga Signal, Hölje. Hildur Danielsson, Kallsta. Gunhild Lindström, Backen. Sven Borglund, Hölje. Anton Andersson, Boda. Hilding Andersson, Brevåg. Per Hellström, Mo. Erik Höglund, Korsta. Ante Salomonsson, Handog. Hilding Eriksson, Prästbordet. Otto Bengtsson, Mo. Nils Litzell, Nyby. Anton Andersson - Öst, Hölje. Bror Edling, Mo. Gösta Bengtsson, Mo. Gunnar Stolt, Söre.Erik Hansson, Palleråsen. Adolf Dahlström, Fjällandet. Olle Persson, Smedsta. Olof Eriksson, Handog. Harry Pettersson, Brevåg. Anders Andersson, Sörehammar. Edvard Olofsson, Ringsta. Anders Magnusson, Brevåg. Julius Jönsson, Smedja. Kerstin Pålsson, Ringsta. Paulina West, Hökbäck. Margit Göransson, Fjäl. Britta Henriksson, Munkflohögen. Elin Westerlund, Boda. Märta Andersson, Nyom. Lilly Modin, Brevåg. Anna Ström, Husås. Beda Andersson, Backen. Frida Lundström, Fjällandet. Märta Linnea Persson, Smedsta. Linnea Larsson, Hårkmon. Anna Nilsson, Åsen. Edla Andersson, Handogsbodarna. Britta Svensson, Hölje. Anna Eriksson, Senselet. Maria Jönsson, Brevåg. Alexander Lindström. Gerda Segerström, Nybo. Lilly Larsson, Söre. Märta Olofsson, Klösta. Mary Henriksson, Hökbäck. Anna Johansson, Örån. Anna Persson, Handog. Märta Larsson, Gäddviken. Uppgifter: Ante Janhed, Lit,1984. Bild nr: ErBy328


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

När: 1926

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Lit

Nyckelord:
Konfirmation
Religion

Namn:
Larsson Alfred
Mattsson T
Eriksson Aren Teodor
Söderström Herbert
Larsson Jonas
Johansson Ernst
Jönsson Ernst
Jonsson Paul
Stengel Nils
Westerlund Erland
Johansson Valter
Norman Oskar
Eriksson Adrian
Persson Per
Eriksson Göran
Nilsson Per
Nilsson Gerda
Stolt Birgit
Gudmundsson Anna
Jonsson Elin
Näslund Lena
Ström Mary
Magnusson Tora
Hansson Magda
Signal Inga
Danielsson Hildur
Lindström Gunhild
Borglund Sven
Andersson Anton
Andersson Hilding
Hellström Per
Höglund Erik
Salomonsson Ante
Eriksson Hilding
Bengtsson Otto
Litzell Nils
Andersson - Öst Anton
Edling Bror
Bengtsson Gösta
Stolt Gunnar
Hansson Erik
Dahlström Adolf
Persson Olle
Eriksson Olof
Pettersson Harry
Andersson Anders
Olofsson Edvard
Magnusson Anders
Jönsson Julius
Pålsson Kerstin
West Paulina
Göransson Margit
Henriksson Britta
Westerlund Elin
Andersson Märta
Modin Lilly
Ström Anna
Andersson Beda
Lundström Frida
Persson Märta Linnea
Larsson Linnéa
Nilsson Anna
Andersson Edla
Svensson Britta
Eriksson Anna
Jönsson Maria
Lindström Alexander
Segerström Gerda
Larsson Lilly
Olofsson Märta
Henriksson Mary
Johansson Anna
Persson Anna
Larsson Märta