© Erik Olov Byström/Jamtli

Konfirmation i Lits kyrka 1925. Se baksidan för numrering av deltagarna. 1 Per Larsson, Norrgård. 2 Karl Persson, Boda. 3 Okänd. 4 Bertil Günter, Kyrkås. 5 Rune Nilsson, Greningen. 6 Karl Henriksson, Hökbäck. 7 John johansson, Fjäl. 8 Eriksson Jonas, Kläppe. 9 Okänd. 10 Erik Andersson, Fjäl. 11 Artur Magnusson, Åsen. 12 Per A Persson, Kläppe. 13 Oscar Frisk, Hökbäck. 14 Pastor Järnefors. 15 Erik Göransson, Ringsta. 16 Okänd. 17 Hilding Olsson-Sennvall, Fjäl. 18 John Lanner, Bye. 19 Kyrkoherde Lindström. 20 Holger Berglund, Greningen. 21 Emma Forslund. 22 Anton Rönnlund-Lybeck, Kläppe. 23 Niklas Persson, Handog. 24 Jonas Jonsson, Fjäl. 25 Lilly Vestlund, Husås. 26 Salomon Nilsson, Söre. 27 Valter Olsson, Handog. 28 John Molander, Fjäl. 29 John Eriksson (Caramba), S Söre. 30 Okänd. 31 Oscar Kopka, Kallsta. 32 Nora Karlsson, Nyby. 33 Bertil Norberg. 34 Ida Svärd-Berg, Sännsjölandet. 35 Gulli Jonsson, Lillsjöhögen. 36 Kelly Sillrén, Prästbordet. 37 Maj Eriksson, Åsen. 38 Märta Persson, Brynje. 39 Okänd. 40 Maria Eriksson-Vallentin, Åsen. 41 Märta Jonsson, Böle. 42 Emma Andersson-Elfström, Husås. 43 Tyra Östman. 44 Margit Lignell, Åsmundgården. 45 Hulda Pettersson. 46 Anna Larsson- Eriksson, Kallsta. 47 Okänd. 48 Vera Vestlund-Teibo. 49 Gerda Jönsson, Kallsta. 50 Okänd. 51 Ante Jonsson, Böle. 52-55 Okända. 56 Erika Månsson, Böle. 57 Greta Öberg, Böle. 58 Ingrid Lööw. 59 Hilda Olsson-Andersson, Fjälån. 60 Lisa Olsson-Isaksson, Nyby. 61 Inez Rislund. 62 Anna Johansson, Husås. 63 Erik Andersson, Boda. 64 Herman Hedin, Fjälån. 65 Erik Eriksson, Brana. 66 Fred Ouchterlony, Korsta. 67 Ulf Ouchterlony, Korsta. 68 Henrik Jonsson, Böle. 69 Alvar Magnusson, Boda. 70 John Olsson, Sjör. 71 John Engström, Brynje. Uppgifter: Erik Andersson, Fjäl, Jonas Eriksson, Kläppe, 1988.  Bild nr: ErBy332B


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

När: 1925

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Lit

Nyckelord:
Konfirmation
Religion

Namn:
Larsson Per
Persson Karl
Günter Bertil
Nilsson Rune
Henriksson Karl
Johansson John
Eriksson Jonas
Andersson Erik
Magnusson Artur
Persson Per A
Frisk Oskar
Järnefors pastor
Göransson Erik
Olsson-Sennvall Hilding
Lanner John
Lindström kyrkoherde
Berglund Holger
Forslund Emma
Rönnlund-Lybeck Anton
Persson Niklas
Jonsson Jonas
Vestlund Lilly
Nilsson Salomon
Olsson Valter
Molander John
Eriksson John, Caramba
Kopka Oscar
Karlsson Nora
Norberg Bertil
Svärd-Berg Ida
Jonsson Gulli
Sillrén Kelly
Eriksson Maj
Persson Märta
Eriksson-Vallentin Maria
Jonsson Märta
Andersson-Elfström Emma
Östman Tyra
Lignell Margit
Pettersson Hulda
Larsson-Eriksson Anna
Vestlund-Teibo Vera
Jönsson Gerda
Jonsson Ante
Månsson Erika
Öberg Greta
Lööw Ingrid
Olsson-Andersson Hilda
Olsson-Isaksson Lisa
Rislund Inez
Johansson Anna
Andersson Erik
Hedin Herman
Eriksson Erik
Ouchterlony Fred
Ouchterlony Ulf
Jonsson Henrik
Magnusson Alvar
Olsson John
Engström John