© Erik Olov Byström/Jamtli

Gruppen är antagligen deltagare i ett distriktslogemöte. 1-4 okända. 5 Oskar Olsson, Hökbäck. 6 Per Olsson, Mo. 7 Andrietta Weider, Mo. 8 Jöns Hall, Husås. 8A Erik A Eriksson, Björkli. 9 Elsa Svärd, Sörehammar. 10 okänd. 11 Rut Larsson, Sörehammar. 12 Stina Andersson, Sörehammar. 13 Greta Bergkvist, Hökbäck. 14 Erik Jonsson, Skickja. 15 Olle Hedlund, Söre. 16 okänd. 17 Maria Olsson, Hökbäck. 18 okänd. 19 sotaren Helge Engström. 20 okänd. 21 Anders Eriksson, Änge. 22 Helga Nordström, Söre. 23 okänd. 24 Anna Larsson, Söre. 25 P A Pährsson-Stockfelt, Söre. 26 Olle Larsson, Söre. 27-28 okända. 29 Algot Norrby, Kallsta? 30-31 Lydia och JA Lindell, SJ. 32 Edit Eriksson, Hårkmon. 33 Stina Larsson, Söre. 34-35 okända. 36 Signe Andersson, Boda. 37 Margot Östberg, Söre. 38-39 okända. 40 Anton Öst, Husås. 41 J A Karlsson, Fjäl. 42 Uno Pährsson-Stockfelt, Söre. 43 Per H Johansson, Klösta. 44 okänd. 45 Johan Höglund, Korsta. 46 Kerstin Pålsson, Byom? (Jonsson, Kallsta?) 47 Gunnar Viklund, Boda. 48 okänd. 49 Mia Johansson, Klösta. 50 Per Bengtsson, Byom. Helmer Persson, Byom. 52 Persson, Byom. 53 okänd. 54 Märta Persson, Söre. 55 okänd. 56 Frits Phärsson-Stockfelt, Söre. 57 Ragnar Carlsson, Boda. 58 Ville Andersson, Backen. 59 okänd. 60 Persson, Byom. 61 Ludvig Salomonsson, Mo. 62 okänd. 63 John Lanner, Bye? (Axel). 64 Nils Fredrik Persson, Söre. 65 okänd. 66 Karl Lanner, Bye. 67 okänd. Uppgifter: Ante Janhed, Lit, 1989. Bild nr: ErBy4123


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Söre
Gata/gård: Föreningshuset

Nyckelord:
Förening
IOGT
Logemöte

Namn:
Olsson Oskar
Olsson Per
Weider Andrietta
Hall Jöns
Eriksson Erik A
Svärd Elsa
Larsson Rut
Andersson Stina
Bergkvist Greta
Jonsson Erik
Hedlund Olle
Olsson Maria
Engström Helge, sotare
Eriksson Anders
Nordström Helga
Larsson Anna
Pährsson Stockfelt P A
Larsson Olle
Norrby Algot
Lindell Lydia
Lindell J A
Eriksson Edit
Larsson Stina
Andersson Signe
Östberg Margot
Öst Anton
Karlsson J A
Pährsson Stockfelt Uno
Johansson Per H
Höglund Johan
Pålsson Kerstin
Viklund Gunnar
Johansson Mia
Bengtsson Per
Persson Helmer
Persson
Persson Märta
Pährsson Stockfelt Frits
Carlsson Ragnar
Andersson Ville
Persson
Salomonsson Ludvig
Lanner John
Persson Nils Fredrik
Lanner Karl