© Erik Olov Byström/Jamtli

Konfirmation år 1934. Pojkar inne i kyrkan. Längst fram första raden från vänster: Nils Erik Eriksson, Ottersgård. Sten Olsson, S Söre. Ingemar Jakobsson, Åsen. Bror Nilsson, Åsmundsgården. Per Einar Persson, Brevåg. Algot Nilsson, Husås. Tage Frid, Höckbäck. Magnus Pålsson, Söre. Andra raden från vänster: Åke Ståhlberg, Örån, Skickja. Ivar W Olsson, Söre. Sven Persson, Nyby. Okänd. Ivar Ericsson, Söre. Erik Persson, Höckbäck. Hilding Ingemar Persson, Kyrkås. Gösta Mårtensson, Prisgården. Tredje raden från vänster: Erik Jonsson, Husås. Olof Engstrand, Byom. Lennart Natanaelsson, Husås. Rune Lindgren, Söre. Adolf Nilsson, Åsen. Bertil Kronsten, Greningen. Okänd. Bror Öst, Kläppe. Allan Granström, Kallsta. Herman Sundin, Ringsta. Arvid Arvidsson, Korsta. Fjärde raden från vänster: Enar Arvidsson, Korsta. Einar Nilsson, Söre. Bror Norman, Söre. Bror Jonsson, S Söre. Kyrkoherde Alexander Lindström. Rune Göransson, Kallsta. Egon Nilsson, Mo. Birger Höglund, Korsta. Folke Holmström, Hölje. Uno Nilsson, Greningen. På bilden saknas en konfirmand. Uppgifter: Ante Janhed, Lit, 1984.  Bild nr: ErBy345


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

När: 1934

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Lit

Nyckelord:
Konfirmation
Religion

Namn:
Eriksson Nils Erik
Olsson Sten
Jakobsson Ingemar
Nilsson Bror
Persson Per Einar
Nilsson Algot
Frid Tage
Pålsson Magnus
Ståhlberg Åke
Olsson Ivar W
Persson Sven
Ericsson Ivar
Persson Erik
Persson Hilding Ingemar
Mårtensson Gösta
Jonsson Erik
Engstrand Olof
Natanaelsson Lennart
Lindgren Rune
Nilsson Adolf
Kronsten Bertil
Öst Bror
Granström Allan
Sundin Herman
Arvidsson Arvid
Arvidsson Enar
Nilsson Einar
Norman Bror
Jonsson Bror
Lindström Alexander
Göransson Rune
Nilsson Egon
Höglund Birge
Holmström Folke
Nilsson Uno