© Erik Olov Byström/Jamtli

Skolan i Södra Söre omkring 1927. 1. Sixten Sandqvist, Hökbäck 2. Georg Frandell, Högbyn 3. Erik Eriksson, Hökbäck 4. Frans Högström, Hökbäck 5. Gösta Paulsson, Hökbäck 6. Roy Westergren, Klingerögat 7. Bror Jakobsson, Bye 8. Bror Jonsson, Klingerögat 9. Erik Högström, Hökbäck 10. Gustav Jakobsson, Bye 11. Karl Frandell, Högbyn 12. Erik Berglund, Söre 13. Sven Sandqvist, Hökbäck 14. Dagmar Martinsson, Sörehammar 15. Ragnar Eriksson, Hökbäck 16. Stina Karlsson, lärarinna 17. Nils Petter Persson, S Söre 18. Alva Johansson, Hökbäck 19. Aina Paulsson, Hökbäck 20. Rut Jonsson, Klingerögat 21. Gudrun Eriksson, Hökbäck 22. Linnea Eriksson, SJ, Söre 23. Dagny Eriksson, Hökbäck 24. Hjördis Ernqvist, S Söre 25. Bojan Hansson, Smedsta 26. Edith Eriksson, Hökbäck 27. Ingeborg Borg, Söre 28. Dagny Lind, S Söre 29. Persson, Hökbäck 30. Birgit Arnell, Bye 31. Gerd Karlsson, S Söre 32. Iris Olsson, Klingerögat Uppgifter: Ante Janhed, Lit, 1984. Bild nr: ErBy369


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

När: ca 1927

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Söre

Nyckelord:
Skolklass
Utbildning

Namn:
Sandqvist Sixten
Frandell Georg
Eriksson Erik
Högström Frans
Paulsson Gösta
Westergren Roy
Jakobsson Bror
Jonsson Bror
Högström Erik
Jakobsson Gustav
Frandell Karl
Berglund Erik
Sandqvist Sven
Martinsson Dagmar
Eriksson Ragnar
Karlsson Stina, lärarinna
Persson Nils Petter
Johansson Alva
Paulsson Aina
Jonsson Rut
Eriksson Gudrun
Eriksson Linnea
Eriksson Dagny
Ernqvist Hjördis
Hansson Bojan
Eriksson Edith
Borg Ingeborg
Lind Dagny
Persson
Arnell Birgit
Karlsson Gerd
Olsson Iris