© Erik Olov Byström/Jamtli

Konfirmation den 8 juni 1930. Första raden längst till vänster: Maria Olsson, Kyrkås. Tora Näslund, Greningen. Okänd. Aina Nilsson, Brevåg. Elsa Olofsson, Söre. Malin Stengel, Litsnäset. Andra raden, från vänster: Brita Vestlund, Husås. Brita Pettersson, Ottersgård. Hilda Svärd, Lillsjöhögen. Dagmar West, Hökbäck. Ingrid Eriksson, Husås. Anna Eriksson, Brevåg. Karin Eriksson, Söre. Anny Andersson, Backen. Stina Sundin, Ringsta. Tredje raden från vänster: Gunhild, Hemmingsson Nyby. Stina Berglund, Greningen. Eriksson Gudrun, Hökbäck. Elsa Nilsson, Fjäl. Barbro Dillner, Söre. Komminister Rangvald Thunstrand. Ragny Andersson, Greningen. Ingeborg Strangel, Sörehill. Alfhild Nilsson, Klösta. Ester Lindström, Backen. Kerstin Jonsson, Kallsta. fjärde raden från vänster: Anna Johansson, Litsnäset. Anna Holmblom, Störåsen. Anna-Greta Jonsson, Lillsjöhögen. Ingrid Henriksson, Husås. Dagmar Sivertsson, Hökbäck. Svea Jonsson, Hökbäck. Karin Hansson, Litsnäset. Signe Sandqvist, Hökbäck. Jonsson, kyrkås. Öst, Kläppe. Uppgifter: Ante Janhed, Lit, 1984.  Bild nr: ErBy339


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   Kommentarer

av Åsa Eriksson den 2008-05-29 kl 06:15

Det är fel namn på Malin Stengsel, Litsnäset. Efternamnet ska vara Stengelav Ruben Hansson den 2009-09-14 kl 10:47

Gunhild Elvira Hemmingsson. Född 1915-01-14 i Nyby, Lit
(http://www.stor-hinrik.com/disgen/000/0000/231.htm)

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

När: 1930-06-08

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Lit

Nyckelord:
Konfirmation
Religion

Namn:
Olsson Maria
Näslund Tora
Nilsson Aina
Olofsson Elsa
Stengel Malin
Vestlund Brita
Pettersson Brita
Svärd Hilda
West Dagmar
Eriksson Ingrid
Eriksson Anna
Eriksson Karin
Andersson Anny
Sundin Stina
Hemmingsson Gunhild
Berglund Stina
Gudrun Eriksson
Nilsson Elsa
Dillner Barbro
Thunstrand Rangvald
Andersson Ragny
Strangel Ingeborg
Nilsson Alfhild
Lindström Ester
Jonsson Kerstin
Johansson Anna
Holmblom Anna
Jonsson Anna-Greta
Henriksson Ingrid
Sivertsson Dagmar
Jonsson Svea
Hansson Karin
Sandqvist Signe
Jonsson
Öst