© Brita Mårtensson/Jamtli

För personernas placering på bilden, se BMå113B. Nr 1 Vega Palmqvist-Sundin, Öravattnet, Nr 2 Hilding Lindgren, Mårdsjön, Nr 3 Gösta Enqvist, Mårdsjön, Nr 4 Helge Dahlen, Mårdsjön, Nr 5 August Nordlund, Mårdsjön, Nr 6 Algot Jonsson, Mårdsjön, Nr 7 Heffner Lindgren, Mårdsjön, Nr 8 Paul Bäckström, Mårdsjön, Nr 9 Signe Johansson, Mårdsjön, Nr 10 Märta Jonsson, Mårdsjön, Nr 11 Jonas Östberg, Mårdsjön, Nr 12 Herman Nilsson, Mårdsjön, Nr 13 Harald Wessén, Mårdsjön, Nr 14 Rickard Bolin, Mårdsjön,Nr 15 Agda Lindgren, Mårdsjön,Nr 16 Lydia Jonsson, Mårdsjön, Nr 17 Ebba Karlsson, Mårdsjön, Nr 18 Elsa Fryklund, Mårdsjön, Nr 19 Märta Wedin, Mårdsjön, Nr 20 Rut Näslund, Mårdsjön, Nr 21 Elsa Sundqvist, Mårdsjön. Fotot taget i Mårdsjön utanför skolan omkring 1912. Uppgiftslämnare: Lilian Henriksson, Skyttmon 1982. Bild nr: BMå113


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Mårtensson Brita

När: ca 1912

Land: Sverige
Landskap: Jämtland
Kommun: Ragunda
Socken: Stugun
By/ort: Mårdsjön

Nyckelord:
Grupporträtt
Skolklass
Utbildning

Namn:
Palmqvist-Sundin Vega
Lindgren Hilding
Enqvist Gösta
Dahlen Helge
Nordlund August
Jonsson Algot
Lindgren Heffner
Bäckström Paul
Johansson Signe
Jonsson Märta
Östberg Jonas
Nilsson Herman
Wessén Harald
Bolin Rickard
Lindgren Agda
Jonsson Lydia
Karlsson Ebba
Fryklund Elsa
Wedin Märta
Näslund Rut
Sundqvist Elsa