© Erik Olov Byström/Jamtli

Skolbarn från Landvågen på hemresa omkring 1925. Personer på bilden. Personer i bilen: Erik Larsson, chaufför Algot Eriksson, Olle Olsson, Ture Eriksson, Uno Olsson, Bror Larsson, Olof Jonsson, Hilding Persson, Per Jonsson, Helga Andersson, lärarinna Britta Olsson, Lydia Jonsson, Lydia Jonsson (Edberg) och Greta Åslund Stående från vänster: Birger Jonsson, Jonas Persson, Tage Mattson, Emma Larsson, Kristina Olsson och Elisabeth Karlsson. "Birger Jonsson, ovanligt lång för att ingå i skolklassen, men det förekom rätt ofta i glesbygdskolor att spridningen i åldrar var rätt stor därför att skolan utgjordes av en gemensam klass som åldersmässigt kanske borde fördelas på 4 årsklasser eller ibland på 6 sådana." Uppgifter: Ante Janhed, Lit, 1984.  Bild nr: ErBy427


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

När: ca 1925

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Landvågen

Nyckelord:
Lastbil
Skolbarn
Transport
Utbildning

Namn:
Larsson Erik,chaufför
Eriksson Algot
Olsson Olle
Eriksson Ture
Olsson Uno
Larsson Bror
Jonsson Olof
Persson Hilding
Jonsson Per
Andersson Helga, lärarinna
Olsson Britta
Jonsson Lydia
Edberg Lydia
Åslund Greta
Jonsson Birger
Persson Jonas
Mattson Tage
Larsson Emma
Olsson Kristina
Karlsson Elisabeth