© Walter Strömgren/Jamtli

Nr 1. Erik Persson 2. Hans Dyrvold 3. Signe Dyrvold 4. Anna Strömgren 5. Mauritz Ekblad 6. Robert Strömgren 7. Ulla-Britt Löfvenberg 8. Georg Jonsson 9. Johan Dyrvold 10. Sara Dyrvold 11. Helga Löfvenberg 12. Paul Odin Dyrvold 13. Helge Löfvenberg 14. Anna Näslund 15. Signe Persson 16. Hansine Strömgren 17. Märta Näsström 18. Paul Olsson 19. Persson 20. Andreas Strömgren 21. Maria Jonsson 22. Johan Näsström 23. Ingeborg Mikkiasson 24. Emma Dyrvold 25. Agda Mikkiasson 26. Tore Jonsson 27. Emmy Mikkiasson 28. Karl Mikkiasson 29. Olof Jonsson 30. Georg Näslund 31. Betty Mikkiasson 32. Per Dyrvold 33. Julia Aronsson  Bild nr: JWS12B


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Strömgren Walter

När: 1929-07-28

Landskap: Jämtland
Kommun: Strömsund
Socken: Alanäs
By/ort: Havsnäs
Gata/gård: Nyhamn

Nyckelord:

Namn:
Persson Erik
Dyrvold Hans
Dyrvold Signe
Strömgren Anna
Ekblad Mauritz
Strömgren Robert
Löfvenberg Ulla-Britt
Jonsson Georg
Dyrvold Johan
Dyrvold Sara
Löfvenberg Helga
Odin Dyrvold Paul
Löfvenberg Helge
Näslund Anna
Persson Signe
Strömgren Hansine
Näsström Märta
Olsson Paul
Persson
Stömgren Andreas
Jonsson Maria
Näsström Johan
Mikkiasson Ingeborg
Dyrvold Emma
Mikkiasson Agda
Jonsson Tore
Mikkiasson Emmy
Mikkiasson Karl
Jonssson Olof
Näslund Georg
Mikkiasson Betty
Dyrvold Per
Aronsson Julia