© Lars Enarsson/Jamtli

Gruppbild från Munkflohögen. Översta raden från vänster: 1 Albertina Jonsson, Munkflohögen 2. Stina Berglund 3. Per Östlund, Storbränna, 4. Erik Ekholm, 5. Hjalmar Gren, 6. Jonas Karlsson, 7. Algot Jonsson, 8. Yngve Wallander, 9. Nils Eriksson, 10. A P Olsson, Munkflohögen, 11. Henrik Söderman. Mittenraden: 1. Maria Jonsson, Munkflohögen, 2. Greta Andersson, Storbränna, 3. Edith Larsson, Norderön, 4. Ester Olsson, 5. Märta Edler, 6. Gärda Jonsson, 7. Karolina Nilsson, Munkflohögen. Främre raden: 1. Nils Nore Larsson, 2. Olof Eriksson, 3. Alvar Jonsson, Munkflohögen, 4. Okänd, 5. Salomon-Eriksson, Munkflohögen, 6. Okänd, 7. Erik-Anton, Everlöv, Munkflohögen. Senare inkomna uppgifter: Sångkören på tidigt 1920-tal. Nummer 4. Nils-Erik Olsson, nummer 6. Oskar Ludvig Bergkvist. Uppgifter: Tore Jonsson, Göteborg, 1991. Bild nr: LEn138


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Enarsson Lars

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Häggenås
By/ort: Munkflohögen

Nyckelord:
Gruppfoto
Grupporträtt

Namn:
Jonsson Albertina
Berglund Stina
Östlund Per
Ekholm Erik
Gren Hjalmar
Karlsson Jonas
Jonsson Algot
Wallander Yngve
Eriksson Nils
Olsson A P
Söderman Henrik
Jonsson Maria
Andersson Greta
Larsson Edith
Olsson Ester
Edler Märta
Jonsson Gärda
Nilsson Karolina
Larsson Nils Nore
Eriksson Olof
Jonsson Alvar
Salomon-Eriksson
Everlöv Erik-Anton
Olsson Nils-Erik
Bergkvist Oskar Ludvig