© Erik Olov Byström/Jamtli

Matlagningskurs 1926, hållen i Selma Norlanders Kafe, Söre 2:74, numera del av Söre 2:134 och med gatuadress Nybyvägen 5 och Sörevägen 1. Förre skogstjänstemannen Gösta Norlander uppförde på Söre 2:74 en fastighet inrymmande järnhandel och hans hustru Selma etablerade sig i ett annat nyuppfört hus med kaférörelse. Båda verksamheterna hade en relativt kort livslängd. I järnhandelshuset öppnades en vitvaruaffär så småningom och i kaféhuset ett skomakeri. Ägarna Norlander hade då avyttrat sin fastighet och flyttat till Östersund. Raden bakom: Hulda Göransson, Söre 2:14. Alma Johansson, barnmorska, Söre. Bakom henne länsskogvaktare Anders Johanssons husföreståndarinna, namn obekant. Gunilla Arvidsson, Korsta. Syster Signe, Söre. Agnes Andrén, Gästis, sittande i mitten. Ottilia Engström, föreståndarinna för kursen, stående mitt i dörren. Betty Henriksson, "kullen", Söre 5:27. Maria Jonsson (flottn.insp:a), Söre. Maria Strangell, Sörehill. Hedda Eriksson, Ålderdomshemmet. Olga Landgren, Bye. Föreståndarinnan Engström från Uppsala Raden framför: Lydia Johansson, Hökbäck (kanske då "Nyhem"). Annie Gundin, Söre 4:44. Selma Norlander, Söre. Fru kamrer Rhedin, Wifsta Varf, Brevåg. Engla Pålsson, Söre 6:5. Ett minne förtäljer att blommor skulle utdelas vid kursavslutningen till kursledarinnan och hennes hjälpredor. Vid omröstning utföll detta tvivelaktiga förslag med tummen ned. Det sparades även då på slantarna. Uppgifter: Ante Janhed, Lit, 1984. Bild nr: ErBy504


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

När: 1926

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Söre
Gata/gård: Nybyvägen 5

Nyckelord:
Hushållskurs
Kafé
Matlagningskurs
Utbildning

Namn:
Norlander Gösta
Norlander Selma
Göransson Hulda
Johansson Alma
Johansson Anders
Arvidsson Gunilla
syster Signe
Andrén Agnes
Engström Ottilia
Henriksson Betty
Jonsson Maria
Strangell Maria
Eriksson Hedda
Landgren Olga
Johansson Lydia
Gundin Annie
Norlander Selma
Rhedin fru
Pålsson Engla