© Okänd/Jamtli

1. Ulla Hagerlind gift Jonsson. 2. Rigmor Jalner. 3. Hjördis Hagerlind. 4. Harriet Gyllenbåga-Westin gift Hellerström. 5. Birgitta Bergqvist. 6. Ingrid Axelsson. 7. Maj Britt Ahlstrand. 8. Ingrid Larsson. 9. Karin Björk. 10. Rose-Marie Markman. 11. Britt Larsson. 12: Öllegård Gudmarsson. 13. Kerstin Wåhlin. 14. Birgitta Sundqvist gift Albinsson. 15. Gudrun Pallin. 16. Anne Berge. 17. Ingrid Landhem. 18. Kerstin Gunnerfeldt. 19. Ulla Edholm gift Sundin. 20. Ingalill Nordlander gift Löfhgren. 21. Kerstin Hellqvist. 22. Birgitta Larsson gift Ramström. 23. Ebba Schönewald. 24. Ulla Britt Blom gift Hagberg. 25. Madeleine Schard. 26. Kerstin Sehlin. 27. Siri Pettersson. Bild nr: Ejneg2057


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Okänd

När: 1947

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Östersund
By/ort: Staden
Kvarter: Lagboken

Nyckelord:
Flickskola
Skolfoto
Utbildning

Namn:
Hagerlind Ulla
Jonsson Ulla
Hagerlind Hjördis
Gyllenbåga-Westin Harriet
Hellerström Harriet
Bergqvist Birgitta
Axelsson Ingrid
Ahlstrand Maj-Britt
Larsson Ingrid
Björk Karin
Markman Rose-Marie
Larsson Britt
Gudmarsson Öllegård
Wåhlin Kerstin
Sundqvist Birgitta
Albinsson Birgitta
Pallin Gudrun
Berge Anne
Landhem Ingrid
Gunnerfeldt Kerstin
Edholm Ulla
Sundin Ulla
Nordlander Ingalill
Löfhgren Ingalill
Hellqvist Kerstin
Larsson Birgitta
Ramström Birgitta
Schönewald Ebba
Blom Ulla-Britt
Hagberg Ulla-Britt
Schard Madeleine
Sehlin Kerstin
Pettersson Siri