© Lars Enarsson/Jamtli

Personer församlade i Lägden. Med på bilden: Magnus född 1874 och Barbro Persson, Lägden, med barnen: Per-Olov född 1900, Erik född 1912, Nils född 1916, Signe född 1909, Jonas född 1910, Kjell född 1914, Anna född 1919 och Stig född 1922. Övriga okända. Uppgifter: Geijer Enarsson, Strömsund, 1991. Se bilaga i neg.registret.1949-02-05 Barbro Persson 70 år. Erik Magnusson. Brita Magnusson. Anna-Lisa. Anna Stafrén. Anders Stafrén. Nils Magnusson. Karin Magnusson. Jerken Magnusson. Hillevi Magnusson. Jonas Magnusson. Tove Magnusson. Stig Magnusson. Sune Wallander. Yngve Wallander. Signe Wallander. Magnus Persson. Barbro Persson. Ulf Magnusson. Per-Olov Magnusson. Karl-Erik Stafrén. Ester Magnusson. Sture Wallander. Seve Wallander. Sölve Wallander. Gunnar Magnusson. Ragnar Magnusson. Kjell Magnusson. Uppgifter: June Ekelin, Borrby. Bild nr: LEn7782


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Enarsson Lars

Landskap: Jämtland
Kommun: Krokom
Socken: Föllinge
By/ort: Lägden

Nyckelord:

Namn:
Magnusson Erik
Magnusson Brita
Anna-Lisa
Stafrén Anna
Stafrén Anders
Magnusson Karin
Magnusson Jerken
Magnusson Nils
Magnusson Hillevi
Magnusson Jonas
Magnusson Tove
Magnusson Stig
Wallander Sune
Wallander Yngve
Wallander Signe
Persson Magnus
Persson Barbro
Magnusson Per-Olov
Magnusson Ester
Wallander Sture
Magnusson Ulf
Stafrén Karl-Erik
Wallander Seve
Wallander Sölve
Magnusson Gunnar
Magnusson Ragnar
Magnusson Kjell