© Erik Olov Byström/Jamtli

Bröllop på Hårkmon mellan Edit Eriksson och Alvar Strömqvist 1933. Sittande från vänster: 2 små okända, Rut Jonsson, Söre, 2 små okända, Erik Eriksson, den yngre, Folke Ingelsson, Storbränna, Lisbet och Olle Larsson, Norrgård, Frans Höglund, Korsta Märta och Jonas Modin, Söre, Nils Magnusson, Hårkmon, brudens bror. Sittande på bänkar: dragspelsmannen (H Låsgård ?) Nordström, Tåsjö, Tias på Mon, brudens far, Matilda Strömqvist, Stornäset, Tyra Magnusson, Mon, Häggenås, Sven Olov Wikström, Tåsjö, brudparet stående, Maria och Johan Höglund, Korsta, Tias Britta, brudens mor, Maria Magnusson, Inge Ingelsson, Storbränna, Nils Olof, Märta (Persson), Hökbäck, Adelé Eskilsson, Klösta, Jakob Bergman, Söre, okänd äldre man, okänd yngling. Stående bakre raden: Gunnar Jernberg, SJ, fru Evald Eriksson, Söre, okänd, Evald Eriksson, Söre, Gerd Öhman, Söre, Anders Giljam, Söre, okänd, Astrid Lindgren, Söre, Lars Orsa, Söre, okänd, Fredrik Bergqvist, Hökbäck, okänd, okänd, Harald Hansson och hans fru Jenny, Föreningshuset, Söre, plus 15 ej helt identifierade och fru Bm Hallgren". Uppgifter: Ante Janhed, Lit, 1985.  Bild nr: ErBy2913


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   Kommentarer

av Maria Schneider Jönsson den 2012-03-17 kl 11:13

Sittande fjärde person från vänster är Årsil Schneider, tidigare Årsil Gradin, min mamma.

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

När: 1933

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Söre

Nyckelord:
Brudpar
Bröllop

Namn:
Eriksson Edit
Strömqvist Alvar
Jonsson Rut
Eriksson Erik
Ingelsson Folke
Larsson Lisbet
Larsson Olle
Höglund Frans
Modin Märta
Modin Jonas
Magnusson Nils
Låsgård H
Nordström
Strömqvist Matilda
Magnusson Tyra
Wikström Sven Olov
Höglund Maria
Höglund Johan
Britta
Magnusson Maria
Ingelsson Inge
Nils Olof
Persson Märta
Eskilsson Adelé
Bergman Jakob
Jernberg Gunnar
Eriksson fru
Eriksson Evald
Öhman Gerd
Giljam Anders
Lindgren Astrid
Orsa Lars
Bergqvist Fredrik
Hansson Harald
Hansson Jenny
Hallgren Bm
Tias på mon
Schneider Årsil
Gradin Årsil