© Erik Olov Byström/Jamtli

1924 år konfirmander. Med på bilden: Erik Eriksson, Nyby. Sigge Jonsson, Fjäl. Nils Johansson, Klösta. Bror Segerström, Nyby. Anton Almgren, Litnäset. Per Larsson, Söre. Anton Eriksson, Hökbäck. Hilding Sörell, Handog. John Person, Söre. Sigvard Gudmundsson, Fjäl. Edith Eriksson, Hårkmo. Stina Larsson, Söre. Signe Svensson, Hölje. Anna Stolt, Söre. Britta Persson, Mo. Britta Johansson, Litsnäset. Anna Nilsson, Handog. Signe Höög, Söre. Hanna Persson, Söre. Marta Zeidlitz, Söre. Margot Östberg, Söre. Ingeborg Nilsson, Söre. Ingeborg Nilsson, Söre. Ingeborg Nilsson, Söre. Ingeborg Nilsson, Söre. Ingeborg Nilsson, Söre. Linnéa Törnqvist, Söre. Maria Karlberg, Åsmundsgården. Edith Gabrielsson Fjäll. Elsa Svärd, Sörehammar. Signe Jonsson, Korsta. Signe Andersson, Boda. Ingeborg Andersson, Sörehammar. Britta Johansson-Signal . Ture Pettersson, Söre. Hilding Söderström, Litsnäset. Olle Jonsson, Fjäl. Anders Nilsson, Prästbordet. Bernhard Eriksson, Prästbordet. Åke Lundström, Söre. Per Salomonsson, Handog. Sixten Borg, Söre. Nils Magnusson, Husås. Herman Engstrand, Byom. Arvid Gudmundsson, Fjäl. Levis Larsson, Handog. Julius Eriksson, Nyby. Nils Eriksson, G Nyby. Nils Eriksson, Prästbordet. Tillhör ej konfirmanderna: Anton Magnusson, Husås. Anton Hansson, (Åström) Klösta. Johan Henriksson. Månsson, kantor, Klösta skola. Komminister Viktor Järnefors. Valfrid Zeidlitz, Söre. Harald Söderström, Litsnäset. Ture Frid, Hökbäck. Erik Salomonsson, (Hansson) Handog. Hans Elfström, Husås. Axel Karlsson, Brevåg. Uppgifter: Ante Janhed, Lit, 1984.  Bild nr: ErBy326


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   Kommentarer

av Ruben Hansson den 2012-06-26 kl 21:47

Anton B Hansson är den som lagt grunden till det släktregister över Stor-Hinriksläkten som finns idag.
(http://www.stor-hinrik.com/disgen)
===================================
Anton Bernhard Hansson f.1910 d.1981
(http://www.stor-hinrik.com/disgen/000/0001/403.htm)


Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

När: 1924

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Lit

Nyckelord:
Konfirmation
Religion

Namn:
Eriksson Erik
Jonsson Sigge
Johansson Nils
Segerström Bror
Almgren Anton
Larsson Per
Eriksson Anton
Sörell Hilding
Person John
Gudmundsson Sigvard
Eriksson Edith
Larsson Stina
Svensson Signe
Stolt Anna
Persson Britta
Johansson Britta
Nilsson Anna
Höög Signe
Persson Hanna
Zeidlitz Marta
Östberg Margot
Nilsson Ingeborg
Törnqvist Linnéa
Karlberg Maria
Gabrielsson Edith
Svärd Elsa
Jonsson Signe
Andersson Signe
Andersson Ingeborg
Johansson-Signal Britta
Pettersson Ture
Söderström Hilding
Jonsson Olle
Nilsson Anders
Eriksson Bernhard
Lundström Åke
Salomonsson Per
Borg Sixten
Magnusson Nils
Engstrand Herman
Gudmundsson Arvid
Larsson Levis
Eriksson Julius
Eriksson Nils G
Eriksson Nils
Magnusson Anton
Hansson Anton
Åström Anton
Henriksson Johan
Månsson Kantor
Järnefors Viktor
Zeidlitz Valfrid
Söderström Harald
Frid Ture
Salomonsson Erik
Hansson Erik
Elfström Hans
Karlsson Axel