© Erik Olov Byström/Jamtli

Konfirmation i Lit 1915-04-24 och 25. Prästen är kyrkoherde Set Sundelin. Deltagarförteckning på baksidan. Uppgifter: Ante Janhed, Lit, 1984. Konfirmander årgång 1915. Ingeborg Persson Handog. Karin Larsson Söre/Norrgård. Hilda Olofsson Palleråsen. Märta Nilsson Åsmundgården. Anna Andersson, Bringåsen. Tyra Stengel, Näset. Gurin Samdahl, Handog. Stina Höög, Brevåg/Söre. Olivia Hillmo, Palleråsen. Karin Henriksson, Husås. Edla Eriksson, Offerdal/Hölje. Otilia Hansson, Husås/Södra Söre. Agda Olsson, Lillsjöhögen. Anna Aronsson, Husås. Kristina Vest, Husås. Signe Olausson/Bengtsson, Mo. Anna Andersson, Fjäl. Julia Jonsson, Fjällandet. Anna Berglund, Prisgård. Göta Larsson, Klösta. Erika Eriksson, Korsta. Emma Vestlund, Ottersgård. Betty Wikström, Ottersgård. Tekla Törnqvist, Söre. Ingeborg Olsson, Sörehammar, Anna Sörlin, Söre. Stina Stolt, Södra Söre. Elise Stolt, Södra Söre. Helga Löf, Hölje/Södra Söre. Anton Nilsson, Backen. Arne Andersson/Löf, Kallsta. Anton Jönsson, Kallsta. Lars Jönsson, Brevåg. Karl Segerström, Nyby. Karl Magnus Pålsson, Åsen. Nils Olof Persson, Byom. Helmer Bergelin, Brunflo. Hilding Lundemo, Lillsjöhögen. Seve Ingebriktsson, Söre. Esten Martinsson, Handog. Karl Rooth, Brynje. Erik Salomonsson, Handog. Andreas Svensson, Söre/Hölje. Per Persson, Handog. Johan Olofsson, Skickja. Per Hedin, Korsta. Arthur Vedin, Nyby. Karl Andersson, Nyby. Per Andersson, Brevåg. Per Persson, Fjäl. Karl Höglund, Korsta. Gottfrid Karlberg, Palleråsen. Nikolaus Kempe, Palleråsen. Uppgifter: Ante Janhed, Lit, 1984. Bild nr: ErBy417


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Byström Erik Olov

När: 1915-04-24-1915-04-25

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Lit
By/ort: Lit

Nyckelord:
Konfirmation
Religion

Namn:
Sundelin Set, kyrkoherde
Persson Ingeborg
Larsson Karin
Olofsson Hilda
Nilsson Märta
Andersson Anna
Stengel Tyra
Samdahl Gurin
Höög Stina
Hillmo Olivia
Henriksson Karin
Eriksson Edla
Hansson Otilia
Olsson Agda
Aronsson Anna
Vest Kristina
Olausson-Bengtsson Signe
Andersson Anna
Jonsson Julia
Larsson Göta
Eriksson Erika
Vestlund Emma
Wikström Betty
Törnqvist Tekla
Olsson Ingeborg
Sörlin Anna
Stolt Stina
Stolt Elise
Löf Helga
Nilsson Anton
Andersson Arne
Jönsson Anton
Jönsson Lars
Segerström Karl
Pålsson Karl Magnus
Persson Nils Olof
Bergelin Helmer
Lundemo Hilding
Ingebriktsson Seve
Martinsson Esten
Rooth Karl
Salomonsson Erik
Svensson Andreas
Persson Per
Olofsson Johan
Hedin Per
Vedin Arthur
Andersson Karl
Andersson Per
Persson Per
Höglund Karl
Karlberg Gottfrid
Kempe Nikolaus