© Carl Gustaf Berg/Jamtli

Luciafirande i Ordenshuset, Tännäs, 1926. Med på bilden: Selma och Gulli Svensson, Linnéa Svemmingsson, Johanna Jonsson (lucia), Alma Svensson, Berta Bergman, Karolina Månsson, Anna Nilsson, Ida Jonsson, Johanna Pålsson, Signe Eskilsson, Karl Larsson, Ellen Sundin, Selma Bäckström, Magda Bergman, Ingemar Sundin, Conrad Svensson, Lars Bergman, Gösta och Gunnar Svensson, Erik S Bergman, Johan Alfred Sundin, Olov Jonsson, Ester Bergman född Bolin, Olof Svensson, Karl Bergman, Karl Jonsson, samt Olle Dahlberg. Uppgifter: Gustaf Berg, (son till fotografen), Tännäs, 1989.  Bild nr: CGB152


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Berg Carl Gustaf

När: 1926

Landskap: Härjedalen
Kommun: Härjedalen
Socken: Tännäs
By/ort: Tännäs
Gata/gård: Ordenshuset

Nyckelord:
Fritid
Grupporträtt
Lucia
Luciafirande
Tärna

Namn:
Svensson Selma
Svensson Gulli
Semmingsson Linnéa
Jonsson Johanna
Svensson Alma
Bergman Berta
Månsson Karolina
Nilsson Anna
Jonsson Ida
Pålsson Johanna
Eskilsson Signe
Larsson Karl
Bäckström Selma
Bergman Magda
Sundin Ingemar
Svensson Conrad
Bergman Lars
Svensson Gösta
Svensson Gunnar
Bergman Erik S
Sundin Johan Alfred
Jonsson Olov
Bergman Ester
Svensson Olof
Bergman Karl
Jonsson Karl
Dahlberg Olle
Sundin Ellen