© Magnus Nilsson/Jamtli

August och Hanna Olssons bröllop. På bilden syns: Allan, Gustav och Konrad Lindström, Agda Karlsson född Jonsson, Hilda Jönsson, Erika L indström, kyrkoherde Ragnar Klefbom, Augusta Jakobsson, fru Klefbom, Britta Jonsson, Maria Olsson, Petter Boije, Engström från Kullsta, skollärare Norling, Ottilia Olsson, "Peter uppe i Backen" och hustrun Maria, Ingeborg Lindström, Frida Jonsson, Olle Westberg, Erik Lindström, Albert Jönsson, fru Engström från Kullsta, Otto Gyllander samt Arvida Olsson. Övriga är okända. Uppgifter: Ruth Frändén, Kälarne, 1988. Bild nr: MNi1074


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Nilsson Magnus

Landskap: Jämtland
Kommun: Bräcke
Socken: Håsjö
By/ort: Övsjö
Gata/gård: Västerövsjö

Nyckelord:
Brudpar
Bröllop
Grupporträtt

Namn:
Lindström Allan
Lindström Gustav
Lindström Konrad
Karlsson Agda
Jonsson Agda
Jönsson Hilda
Lindström Erika
Klefbom Ragnar
Jakobsson Augusta
Klefbom fru
Jonsson Britta
Olsson Maria
Boije Petter
Engström
Norling
Olsson Ottilia
Peter uppe i Backen
Maria
Lindström Ingeborg
Jonsson Frida
Westberg Olle
Lindström Erik
Jönsson Albert
Engström
Gyllander Otto
Olsson Arvida