© Oscar Nilsson/Jamtli

Skolavslutning i Åns skola 1921. Barnen med lärarinnan, föräldrar och bybor framför skolan, byggd 1912 använd för sitt ändamål fram till 1949. Att döma av kortet var intresset för skolavslutningen stort bland byborna, vilka mött upp mangrant. Från vänster till höger oavsett rad: Axel Sundqvist, Hilding Lindström, Gunnar Stavlund, John Sjöling, Anton Sundqvist, Helmer Lindman, Agnes Montelius ("Gammal-Agnes"), Ante Mattsson, Holger Lindström, Ingeborg Halvarsson ("Ol-Einars Imbor"), Brita Fernström, Agnes Olsson, Karin Jönsson ("Mårten-Kari"), Jon Jonsson, Ida Frank, Anna Nilsson, Astrid Lindman, Johan Ocklund, Lovisa Ocklund, Märta Roos, uppe på bron till vänster om dörren står lärarinnan Ada Pettersson. Vidare Brita Olsson, Anna Gunnarsson med dottern Ester, Karolina Andersson ("Mångs-Kersti"), Anna Lindström, Anna Gunnarsson d.y., Hilda Sjöling, Gunnar Gunnarsson d.ä., Stina Sjöblom, Märta Gunnarsson d.ä., Kerstin Lindman med dottern Anna, Eira Sjöblom, Silva Sjöblom, Anna Roos och Kicki Gunnarsson. I dörröppningen t.v. Johan Olofsson, skolkassör, Oscar Karlberg, S Sjöblom, Lydia Larsson, Stina Gunnarsson, Kerstin Eriksson med dottern Bibbi, Linnéa Andersson, Nils Nilsson, Alfhill Gunnarsson, Agnes Eriksson och Bojan Persson. Bakom henne står kyrkoherde Erik Ögren, Brita Olofsson, Emilia Björkman, Ulrika Sjöström, Anna Mattsson, Marta Sundqvist, Agnes Jonsson, P. O. Sundqvist, Per Andersson, Petter Olsson, Gustav Andersson, Verner Lindström, Hildur Sundkvist, Anna Andersson, P.O Elf, Anna Pettersson, Anders Larsson, Lars Mattsson, Lars Andersson, Olof Olofsson-West ("West-Olle").  Bild nr: P3319E


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Nilsson Oscar

När: 1921

Landskap: Jämtland
Kommun: Åre
Socken: Hallen
By/ort: Ån
Gata/gård: Gamla skolan

Nyckelord:
Bybo
Byggnad
Elev
Grupporträtt
Lärarinna
Skolavslutning
Skolhus
Utbildning

Namn:
Sundqvist Axel
Lindström Hilding
Stavlund Gunnar
Sjöling John
Sundqvist Anton
Lindman Helmer
Montelius Agnes
Montelius Gammal-Agnes
Mattsson Ante
Lindström Holger
Halvarsson Ingeborg
Halvarsson Ol-Einars Imbor
Fernström Brita
Olsson Agnes
Jönsson Karin
Jönsson Mårten-Kari
Jonsson Jon
Frank Ida
Nilsson Anna
Lindman Astrid
Ocklund Johan
Ocklund Lovisa
Roos Märta
Pettersson Ada
Olsson Brita
Gunnarsson Anna
Ester
Andersson Karolina
Andersson Mångs-Kersti
Lindström Anna
Gunnarsson Anna
Sjöling Hilda
Gunnarsson Gunnar
Sjöblom Stina
Gunnarsson Märta
Lindman Kerstin
Anna
Sjöblom Eira
Sjöblom Silva
Roos Anna
Gunnarsson Kicki
Olofsson Johan
Karlberg Oscar
Sjöblom S
Larsson Lydia
Gunnarsson Stina
Eriksson Kerstin
Bibbi
Andersson Linnéa
Nilsson Nils
Gunnarsson Alfhill
Eriksson Agnes
Persson Bojan
Ögren Erik
Olofsson Brita
Björkman Emilia
Sjöström Ulrika
Mattsson Anna
Sundqvist P O
Andersson Per
Olsson Petter
Andersson Gustav
Lindström Verner
Sundkvist Hildur
Andersson Anna
Elf P O
Pettersson Anna
Larsson Anders
Mattsson Lars
Andersson Lars
Olofsson-West Olof
West-Olle