© Bernhard Sundberg/Jamtli

Från Millis och Albert Östbergs bröllop. Övriga nära släktingar till brudgummen. Bilden från midsommarhelgen 1923. Uppgifter: Sigfrid Hansson, Hede, 1985.  Bild nr: P4029


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   Kommentarer

av Bertil Westlund den 2012-08-21 kl 16:06

Millis och Albert gifte sej midsommarhelgen 1923, det sägs att då hade löven ännu inte slagit ut. Personerna på bilden är fr,v. Elof Hallgren, Ingeborg Hallgren, Sigrid Westlund g. Persson, Per Hallgren, Olga Hallgren g. Eriksson, Ingeborg Jonsdotter, Gertrud Westlund, Albert Östberg, Millis Östberg, Per Östberg, Ingeborg Westlund g. Bäck, John Westlund, Anna Näs g. Bergström, Jonas Westlund, Johanna Olofsson, Per Gustav Westlund, Anders Olofsson, barnen fr.v. Olga Westlund g. Staffansson, Märta Hallgren g. Linner, Olle Westlund, Bror Hallgren, Erik Westlund, Bror Westlund.

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Sundberg Bernhard

När: 1923-06-22-1923-06-24

Landskap: Härjedalen
Kommun: Härjedalen
Socken: Hede
By/ort: Hedeviken
Gata/gård: Sörviken

Nyckelord:
Brudpar
Bröllop

Namn:
Östberg Millis
Östberg Albert
Hallgren Elof
Hallgren Ingeborg
Westlund Sigrid
Persson Sigrid
Hallgren Per
Hallgren Olga
Eriksson Olga
Jonsdotter Ingeborg
Westlund Gertrud
Östberg Per
Westlund Ingeborg
Bäck Ingeborg
Westlund John
Näs Anna
Bergström Anna
Westlund Jonas
Olofsson Johanna
Westlund Per Gustav
Olofsson Anders
Westlund Olga
Staffansson Olga
Hallgren Märta
Linner Märta
Westlund Olle
Hallgren Bror
Westlund Erik
Westlund Bror