© Okänd/Jamtli

Fotot taget troligen 1912 och visar eleverna i andra klassen. Första raden från vänster: The Jonsson, Astrid Pettersson, Greta Hermansson, Svea Andersson-Biriell, Elisabet Helleday. Andra raden från vänster: Svea Levin, Lisa Hermansson, Greta Lindgren-Medin, Svea Zanichelli, Sofia Widén, textilkonstnärinna, dotter till landshövdingen Johan Widén. Tredje raden från vänster: Elise Persson, Elna Thelin, Ruth Nässén-Huss, Astrid Staaf-Öberg, Gullan Andersson, Margit Hiort av Ornäs, Gunhild Olsson-Björnsson. Fjärde raden från vänster: Gerda Mårtensson, Martha Printz, Anna Revera, Helmi Carlsson-Willén, Margit Michal, Therese Barkée, Ragnhild Vågberg, Alice Östlund, Lisa Rundberg. Lärarinnan fröken Flaum står vid kakelugnen. Efter 3 " förberedande " klasser då även pojkar var med, var endast flickor i skolan. Efter sjätte klassen var terminsavgifterna: Sjätte klass 60: - kr, sjunde klass 75:- kr och åttonde klass 90: - kr per termin. Några friplatser och nedsatt terminsavgift förekom också. Uppgifter från Greta Lindgren-Medin, född 1898, änka efter köpmannen Sten Medin, Östersund, förmedlade av Stina Hörnfeldt, Östersund, 1985. Bild nr: 82X5:10


Skriv kommentar

Ditt namn (publiceras)

Telefonnummer (publiceras EJ)

E-postadress (publiceras EJ)

Uppgifter


   

Till toppen av sidan
 

Samling/fotograf: Okänd

När: ca 1912

Landskap: Jämtland
Kommun: Östersund
Socken: Östersund
By/ort: Staden
Kvarter: Lagboken

Nyckelord:
Flickskola
Skolfoto
Utbildning

Namn:
Jonsson The
Pettersson Astrid
Hermansson Greta
Andersson-Biriell Svea
Helleday Elisabet
Levin Svea
Hermansson Lisa
Lindgren-Medin Greta
Zanichelli Svea
Widén Sofia
Persson Elise
Thelin Elna
Nässén-Huss Ruth
Staaf-Öberg Astrid
Andersson Gullan
Hiort av Ornäs Margit
Olsson-Björnsson Gunhild
Mårtensson Gerda
Printz Martha
Revera Anna
Carlsson-Willén Helmi
Michal Margit
Barkée Therese
Vågberg Ragnhild
Östlund Alice
Rundberg Lisa
Flaum
Widén Johan