När är bilden tagen?Från år:      Till år:         
Här kan du söka på när bilden är tagen.

I fältet "Från år" skriver du in tidsperiodens början, exempelvis 1925, och i fältet "Till år" skriver du in tidsperiodens slut, exempelvis 1935.
Om du söker foton från ett visst år fyller du i årtalet i det vänstra fältet. Klicka sedan på Sök.